Podlaskie. Zasilane Naturą - Uczelnie wyższe i absolwenci
Edukacja

Uczelnie wyższe i absolwenci

Podziel się

Trzy największe uczelnie w regionie – Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet w Białymstoku od lat kształcą na najwyższym poziomie, a projekty studentów i absolwentów są doceniane w całym kraju i za granicą.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Politechnika Białostocka

To największa w województwie uczelnia techniczna. Kandydaci mogą wybierać spośród 30 przyszłościowych kierunków (takich jak informatyka, automatyka i robotyka czy architektura) i już podczas studiów rozpoczynać praktyki we współpracujących firmach.

Od architektury po informatykę

Politechnikę tworzy sześć wydziałów: Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektryczny, Informatyki, Mechaniczny, Inżynierii Zarządzania. Uczy się na nich blisko 7,5 tysięcy studentów. Część z nich prowadzona jest w języku angielskim – w tym Construction and Building Systems Engineering, Logistics, Mechatronics, Management.

Kampus w sercu miasta

Kampus Politechniki to tętniące życiem miasteczko akademickie. Podczas Juwenaliów przyciąga wszystkich białostockich studentów; mieści się tu klub “Gwint” i rozgłośnia radiowa Akadera. Domy studenta Politechniki Białostockiej oferują blisko 1400 miejsc – położone są niemal w centrum Białegostoku, a jednocześnie blisko parku.

Wynalazki i startupy

Zrzeszeni w 60 kołach naukowych studenci politechniki za swoje projekty wielokrotnie zdobywali laury na arenie międzynarodowej. Najgłośniejsze osiągnięcia związane z uczelnią to m.in. słynne łaziki marsjańskie, nagrodzone w prestiżowych zawodach University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych, bolidy Cerber Motorsport, wynalazki Petrosa Psyllosa, ujętego przez Forbes wśród największych europejskich innowatorów technologicznych, czy edukacyjny robot Photon, wyróżniony w 2018 roku Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii “Najlepszy polski startup”.

CNK
Politechnika Białostocka
CNK
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku mieści się w przepięknym, XVIII-wiecznym Pałacu Branickich, w samym sercu miasta. Uczelnia od lat przoduje w rankingach jako najlepsza uczelnia akademicka w tej części Polski.

Międzynarodowa uczelnia

Obecnie na 15 kierunkach medycznych studiuje 5000 studentów i doktorantów – w tym 400 w języku angielskim. Studenci zagraniczni pochodzą z 34 krajów, m.in. z Norwegii, Szwecji, USA, Kanady, Niemiec, Hiszpanii. UMB to jedyna polska uczelnia, która jest laureatem konkursu programu Horyzont 2020 COFUND 2016 (Działania M. Skłodowskiej-Curie), w ramach którego realizuje unikalne międzynarodowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie biologii medycznej i statystycznej bioinformatyki.

Przyszli absolwenci mogą wybierać spośród trzech wydziałów: Lekarskiego (z Oddziałem Stomatologii), Farmaceutycznego (z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej) i Nauk o Zdrowiu. Uczelnię ukończyło dotąd 28 000 osób.

Sukces in vitro

W historii uczelni szczególnie zapisał się rok 1987. W Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych przyszło wówczas na świat pierwsze w Polsce dziecko z zapłodnienia pozaustrojowego. Do dziś Białystok jest jednym z najsilniejszych w kraju ośrodków leczenia niepłodności.

Badania i rozwój

Na Uniwersytecie realizowane są zaawansowane badania i projekty naukowe. Aktualnie strategicznymi projektami badawczymi są: innowacyjne badania kohortowe pozwalające na wykrycie chorób cywilizacyjnych we wczesnych stadiach ich rozwoju oraz stworzenie referencyjnego modelu diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych.

Uniwersytet w Białymstoku

Jedna z największych uczelni w północno-wschodniej Polsce. Na 9 wydziałach (w tym jednym zagranicznym – w Wilnie) kształci blisko 11 tys. studentów na kierunkach społecznych, humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych.

Różnorodny

Studenci do wyboru mają ponad 30 kierunków – większość z nich uzyskało pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dbającej o spełnianie standardów jakościowych na uczelniach wyższych. Wydział Prawa od lat znajduje się w czołówce rankingów szkół. Pięć z dziewięciu wydziałów prowadzi również studia doktoranckie.

Z inicjatywy UwB powstała Sieć Uniwersytetów Pogranicza zrzeszająca uczelnie z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji, wspólnie realizujące projekty naukowe i ubiegające się o międzynarodowe granty. Uniwersytet kształci studentów także w językach obcych – w rosyjskim i angielskim.

Nowoczesny

Zajęcia z kierunków matematyczno-przyrodniczych od kilku lat odbywają się w nowym kampusie – jednym z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce, wyróżnionym tytułem Podlaskiej Marki. Nowoczesne centrum edukacyjne powstało w otoczeniu natury, a na ponad 38 tysiącach m. kw. znajduje się aż 840 pomieszczeń – sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoriów. Na terenie kampusu mieści się również ogólnodostępne Uniwersyteckie Centrum Kultury, które organizuje spektakle, wystawy i koncerty.

Kampus Uniwersytetu
Kampus Uniwersytetu
Kampus Uniwersytetu
Kampus Uniwersytetu
Kampus Uniwersytetu
Kampus Uniwersytetu
Podziel się
Odwiedź nas