Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

10 mln zł z funduszy europejskich na godzenie życia zawodowego z prywatnym

17 sierpnia 2023

Od 14 sierpnia do 25 września m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, organizacje pracodawców i związki zawodowe mogą składać wnioski o dotacje na projekty w zakresie aktywizacji zawodowej rodziców. Konkurs został ogłoszony w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Wspierane będą następujące typy projektów:

  • Wsparcie psychologiczne i organizacja warsztatów rozwoju zawodowego i osobistego motywujących kobiety do aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz pozwalających na nabycie przez kobiety kompetencji w zakresie poruszania się po rynku pracy, w tym w zakresie autoprezentacji oraz kreowania własnego wizerunku.
  • Aktywizacja zawodowa osób (rodziców, opiekunów prawnych) wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7. roku życia lub dziecko z niepełnosprawnością do 18. roku życia.
  • Realizacja programów z zakresu godzenia życia zawodowego z prywatnym oraz realizacja projektów popularyzujących rozwiązania w zakresie równego podziału obowiązków opiekuńczych i wychowawczych nad dziećmi oraz opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wśród mężczyzn i kobiet.

Szczegóły odnośnie rodzaju wspieranych przedsięwzięć, w tym pełen katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o dotacje znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy (instytucja prowadząca nabór wniosków).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 749 72 28 lub 85 749 72 64 oraz drogą e-mailową: sowa@wup.wrotapodlasia.pl.

oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: Mateusz Duchnowski

Publikujący: Edyta Chodakowska-Kieżel

17 sierpnia 2023

Powrót na początek strony