Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

15 mln zł z funduszy europejskich na edukację przedszkolną

21 września 2023

Wnioski można składać do końca października

Zajęcia wyrównujące, nauka przedszkolaków nowych umiejętności i podnoszenie kompetencji kadr w tych placówkach – m.in. na takie inicjatywy można uzyskać dotację z właśnie ogłoszonego konkursu w ramach nowego programu regionalnego. Wnioski należy składać elektronicznie od 2 do 31 października br. Rozstrzygniecie w kwietniu w 2024 r.

Dofinansowanie można otrzymać na:

  • zajęcia o charakterze kompensacyjnym i wyrównującym szanse dzieci w edukacji przedszkolnej mające na celu niwelowanie na wczesnym etapie edukacyjnym deficytów rozwojowych, co przyczyni się do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
  • wspieranie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, realizacja elementów doradztwa zawodowego w celu zwiększenia atrakcyjności placówek przedszkolnych,
  • podnoszenie kompetencji kadr systemu edukacji w ramach edukacji przedszkolnej, w tym do prowadzenia kształcenia w systemie on-line, oraz podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej systemem edukacji w celu poprawy jakości kształcenia dzieci.

Wnioski mogą składać: jednostki administracji publicznej, instytucje nauki i edukacji, instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa i służby publiczne. Ze wsparcia z tego naboru wyłączone są ośrodki wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest członek Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomża.

Szczegóły na stronie konkursu.

Barbara Likowska-Matys
red.: Aneta Kursa
fot.: Kamil Timoszuk

Opublikował: Anna Augustynowicz

21 września 2023

Powrót na początek strony