Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

15 mln zł z funduszy europejskich na zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej

5 lutego 2024

Banknoty euro

Rozstrzygnięcie konkursu we wrześniu br.

W konkursie w ramach nowego programu regionalnego mogą wziąć udział podmioty ekonomii społecznej, instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki i stowarzyszenia. Pomoc przewidziano m.in. na aktywizację bezrobotnych oraz integrację osób z Ukrainy i Białorusi. Wnioski można składać elektronicznie od poniedziałku, 5 lutego, do poniedziałku, 25 marca br.

W ramach konkursu dofinansowanie dostępne jest na:

  • aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin (w tym osób w kryzysie bezdomności) oraz biernych zawodowo,
  • działania mające na celu integrację obywateli państw trzecich, w tym w szczególności osób pochodzących z Ukrainy i Białorusi, polegające na wsparciu usług ułatwiających ich funkcjonowanie w społeczeństwie, m.in. kursy języka polskiego, szkolenia zawodowe, dostarczanie praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów życia w Polsce.

Rozstrzygnięcie zaplanowano na wrzesień br.

Szczegóły na stronie programu.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Paulina Dulewicz

 

 

Publikujący: Barbara Likowska-Matys

5 lutego 2024

Powrót na początek strony