Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

40 mln zł w puli. Pierwszy konkurs dla firm w nowym programie

1 sierpnia 2023

Napis Fundusze Europejskie dla Podlaskiego

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na grudzień br.

Mogą w nim wziąć udział mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zamierzają realizować projekty w powiatach graniczących z Białorusią i Rosją. Dotację uzyskają na wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów. Wnioski można składać od wtorku, 1 sierpnia (od godz. 14) do poniedziałku, 11 września (do godz. 23:59), wyłącznie w formie elektronicznej.

To pierwszy konkurs przeznaczony bezpośrednio dla przedsiębiorstw w ramach nowego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Dotacje będzie można uzyskać na realizację inwestycji na obszarze 50 gmin z powiatów bezpośrednio graniczących z Białorusią (sejneński, augustowski, sokólski, białostocki, hajnowski, siemiatycki) i Rosją (suwalski).

Wsparcie będzie służyć przyciągnięciu inwestorów i tworzeniu nowych miejsc pracy w gminach doświadczających kumulacji negatywnych czynników społeczno-gospodarczych ze względu na agresję Rosji na Ukrainę oraz pozostawanie Białorusi w strefie wpływów agresora. Te czynniki to m.in.: spadek liczby ludności, wzrost bezrobocia czy niższe dochody gmin z podatków. Będzie też stymulować rozwój firm już funkcjonujących na tych obszarach.

Podczas oceny komisja weźmie pod uwagę m.in.: innowacyjność projektu, wzrost zatrudnienia będący wynikiem jego realizacji, wpisanie się w inteligentne specjalizacje regionu, oddziaływanie prośrodowiskowe (zwiększenie efektywności wykorzystania energii i zasobów naturalnych lub działania ograniczające ilość odpadów i zanieczyszczeń), podnoszenie kompetencji pracowników czy rodzaj inwestycji (premiowane będą: zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji i najwyżej punktowane – założenie nowego zakładu).

Dotacja wynosi w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw do 70 proc. wydatków kwalifikowanych (czyli podlegających refundacji), a w przypadku średnich przedsiębiorstw – do 60 proc. tych wydatków. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na grudzień br.

Kolejny konkurs dla przedsiębiorców ruszy 22 września i potrwa do 31 października br. Będzie skierowany do firm na wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów, mających na celu rozpoczęcie lub zwiększenie eksportu.

Szczegóły konkursu oraz wykaz gmin z powiatów graniczących z Białorusią i Rosją znajdują się na stronie nowego programu regionalnego.

Barbara Likowska-Matys
red.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: Mateusz Duchnowski

Publikujący: Barbara Likowska-Matys

1 sierpnia 2023

Powrót na początek strony