Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

50 mln zł z programu regionalnego na magazyny energii elektrycznej i cieplnej

20 września 2023

Słońce na niebie

Gminy z regionu mogą się ubiegać o pieniądze, które w dalszej kolejności przekażą w formie grantów swoim mieszkańcom. Samorządy mają czas na składanie wniosków do 10 października br.

Dzięki takim grantom mieszkańcy będą mogli sfinansować wydatki związane z zakupem i montażem magazynów energii elektrycznej i cieplnej oraz urządzeń umożliwiających podłączenie magazynów energii.

- Samorząd województwa bardzo angażuje się w rozwój Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na terenie województwa. Dzięki środkom z nowego programu regionalnego możemy kontynuować transformację energetyczną regionu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne – mówił wicemarszałek Marek Olbryś.

O dotacje na tym etapie mogą się starać Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Ze wsparcia wyłączone są projekty, których wnioskodawcą jest członek Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, a także jednostki podległe ww. członkom.

Dokumentacja związana z konkursem znajduje się na stronie programu regionalnego

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w lutym 2024 r. 

źródło: Departament Rozwoju Regionalnego urzędu marszałkowskiego
Edyta Chodakowska-Kieżel
fot. Mateusz Duchnowski

 

Publikujący: Edyta Chodakowska-Kieżel

20 września 2023

Powrót na początek strony