Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Bielski Obszar Rozwoju

11 grudnia 2023

Konferencja EKR Bielsk Podlaski

Bielski Obszar Rozwoju / Krystian Guzewicz

Rozwój infrastruktury i wzrost przedsiębiorczości to m.in. tematy kolejnego spotkania Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), które odbyło się w niedzielę, 10 grudnia, w Bielsku Podlaskim. Wzięli w nim udział m.in.: członek zarządu województwa Marek Malinowski i Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel.

Uczestnicy konferencji dyskutowali o przeciwdziałaniu marginalizacji mniejszych miast i obszarów wiejskich. Chodzi głównie o możliwości podniesienia poziomu zarobków, zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego, a tym samym zahamowanie odpływu ludności. W województwie podlaskim jest siedem miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, wśród nich Bielsk Podlaski. I właśnie dla działaczy EKR celem jest odbudowa bazy gospodarczej miast średnich oraz wzmocnienie ich roli jako centrów aktywności społeczno-gospodarczej. Jednym z filarów tych działań ma być infrastruktura komunikacyjna.

– Działania podejmowane przez samorząd województwa związane są m.in. ze zwiększeniem mobilności regionalnej, w szczególności poprzez budowę i przebudowę dróg wojewódzkich – mówił Marek Malinowski.

Dużym wsparciem mają tu być pieniądze unijne. W programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 jednym z działań jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej. Na ten cel zarezerwowanych ponad 147 mln euro. Są też pieniądze na przedszkola, edukację, zdrowie i kulturę – blisko 1,3 mld euro. Z tych i wielu innych funduszy unijnych będą mogły korzystać takie ośrodki jak Bielsk Podlaski. Ale do tego potrzebna jest wola włodarzy i mieszkańców. Choć z tym nie powinno być problemu, bo jak zauważył związany z Ziemią Bielską Krzysztof Jaworowski, dyrektor biura administracyjnego w urzędzie marszałkowskim:

 – Największym skarbem Ziemi Bielskiej są ludzie, przedsiębiorcy i kreatywne osobowości.

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć wspierającym subregion bielski jest m.in. projekt budowy trasy S19.

– Mamy na uwadze rozwinięcie regionu bielskiego i niwelowanie słabości, które przeszkadzają w wykorzystaniu potencjału rozwoju – zadeklarował Krzysztof Jurgiel.

Podczas spotkania została również przedstawiona wizja regionu – 4P, zawarta w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskie, czyli Podlaskie, Przedsiębiorcze, Partnerskie i Perspektywiczne. W wymiarze terytorialnym oznacza ona wzmocnienie powiązań między ośrodkami subregionalnymi i Białymstokiem.

W konferencji uczestniczyła także m.in. radna powiatu bielskiego i dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Agata Puchalska. 

Krystian Guzewicz, Aneta Kursa
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Krystian Guzewicz

Opublikował: Monika Pańko

11 grudnia 2023

Powrót na początek strony