Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Blisko 8,5 mln euro otrzymają projekty z Województwa Podlaskiego na działania w zakresie środowiska

23 kwietnia 2024

Blisko 8,5 mln euro otrzymają projekty z Województwa Podlaskiego na działania w zakresie środowiska / Paulina Dulewicz

Przeciwdziałanie katastrofom żywiołowym, zapobieganie skutkom zmian klimatycznych i ich usuwanie, zachowanie bioróżnorodności czy poprawa bezpieczeństwa na obszarze przygranicznym – to m.in. projekty, które otrzymają dofinansowanie. W czwartek 18 kwietnia 2024 r. Komitet Monitorujący transgraniczny program unijny Interreg Next Polska-Ukraina 2021–2027, zatwierdził przyznanie dotacji na działania poprawiające jakość środowiska naturalnego w pasie przygranicznym.

To czterdzieści cztery polsko-ukraińskie projekty, które otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości prawie 82 mln euro. Stanowi to blisko 40 proc. budżetu przeznaczonego w programie na zadania prośrodowiskowe.

Z Województwa Podlaskiego w projektach uczestniczą: Gmina Wizna, Miasto Stawiski, Gmina Klukowo, Gmina Siemiatycze, Miasto Augustów, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o., Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie, Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., Gmina Drohiczyn, Narwiański Park Narodowy, Powiat Białostocki, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach. Jedenastu podlaskich beneficjentów otrzyma prawie 8,5 mln euro.

Sfinansowanie tak dużej ilości ważnych dla ochrony środowiska projektów możliwe jest dzięki decyzji komitetu o przesunięciu środków z innych działań ujętych w programie.
Posiedzeniu przewodniczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Konrad Wojnarowski. W spotkaniu udział wziął również wiceminister w Radzie Ministrów Ukrainy Ihor Yaremenko.

Lista zatwierdzonych projektów z beneficjentami z Województwa Podlaskiego w załączniku.

oprac. Monika Pańko
red.: Aneta Kursa

Opublikował: Edyta Chodakowska-Kieżel

23 kwietnia 2024

Powrót na początek strony