Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Dlaczego jest nas mniej? Zatrzymaj depopulację!

14 września 2023

Grafika z informacjami zawartymi również w tekście

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie na pracę pisemną lub pracę multimedialną. Prace należy przesłać do 20 października br.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów pracujących w zespołach i będących pod opieką merytoryczną nauczyciela, zwanego dalej „opiekunem Zespołu”.

Jego tematyka związana jest ze zjawiskiem depopulacji w województwie podlaskim, w kontekście aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku.

W województwie podlaskim obserwuje się negatywne tendencje w zmianie struktury wiekowej mieszkańców świadczące o postępującym i rozszerzającym się zjawisku starzenia społeczeństwa w regionie. Niekorzystny wpływ na sytuację demograficzną ma również odpływ ludności za granicę lub do innych regionów kraju, co jest związane ze zjawiskiem tzw. „drenażu mózgów”.

Urząd czeka na nowatorskie pomysły, nieszablonowe rozwiązania, innowacyjne koncepcje, które będzie mógł wykorzystać/uwzględnić projektując korzystne zmiany w temacie depopulacji w województwie podlaskim.

Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, w formie pisemnej lub formie multimedialnej:

a)      forma pisemna – do 10 000 znaków bez spacji. Praca powinna być napisana w formacie A4, w formacie: .doc, .odt lub .pdf.

b)      forma multimedialna – do wyboru prezentacja multimedialna lub film.

Prezentacja multimedialna – maksymalnie 12 slajdów (nie wliczając tytułowego i końcowego). Slajdy mogą zawierać tekst, dane liczbowe, ilustracje, diagramy, wykresy, schematy, grafiki, mogą być opatrzone tłem dźwiękowym audio lub zawierać osadzone wewnątrz filmy.

Film – stworzony w całości przez autorów, czas trwania filmu nie może być dłuższy niż 5 minut. Film nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich, prezentowane w nim treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. Musi być stworzony w formacie pozwalającym na umieszczenie na stronach internetowych oraz być dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika, posiadającego dostęp do Internetu. Może być wykonany w dowolnie wybranej konwencji, np. reportażu, filmu dokumentalnego oraz technice z wykorzystaniem dowolnego sprzętu, tj. telefon, aparat, kamera.

Dla zwycięzców przewidziano następujące nagrody:

I miejsce – 2 000 zł dla każdego członka Zespołu i 2000 zł dla opiekuna Zespołu, (max. 10 000 zł)

II Miejsce – 1 000 zł dla każdego członka Zespołu i 1 000 zł dla opiekuna Zespołu, (max. 5 000 zł)

III Miejsce – 500 zł dla każdego członka Zespołu i 500 zł dla opiekuna Zespołu, (max. 2 500 zł )

Więcej szczegółów dotyczących zasad konkursowych znajduje się na stronie programu regionalnego.

W sprawie konkursu należy się kontaktować z Departamentem Rozwoju Regionalnego urzędu marszałkowskiego:

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Adres e-mail: funduszeUE@podlaskie.eu
Telefon: 85 66 54 965, tel. 85 66 54 314.

źródło: funduszeuepodlaskie.eu
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel

 

 

 

 

Publikujący: Edyta Chodakowska-Kieżel

14 września 2023

Powrót na początek strony