Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Rusza nabór na dofinansowania usług rozwojowych dla pracowników podlaskich przedsiębiorców

18 marca 2024

Wsparcie można będzie uzyskać na podniesienie kompetencji, m.in. kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe. Pula pieniędzy przeznaczonych na ten cel to 5 mln zł. Przyjmowanie wniosków przez platformę ePUAP ruszy we wtorek, 19 marca od godz. 7:30.

Nabór ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku dotyczy pracowników mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego.

Możliwe poziomy dofinansowania:

  • dla pojedynczej usługi rozwojowej, dla jednego uczestnika projektu – do 5 tys. zł (w przypadku udziału w usłudze szkoleniowej - studia podyplomowe limit ten ulega zwiększeniu do 10 tys. zł) oraz do 85% kosztów kwalifikowalnych usługi rozwojowej;
  • na osobę – do 10 tys. zł;
  • na mikro i małe przedsiębiorstwo – do 50 tys. zł;
  • na średnie przedsiębiorstwo – do 80 tys. zł;
  • na duże przedsiębiorstwo – do 150 tys. zł.

Nabór ogłoszony jest w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. Przeprowadzony będzie w formie dwuetapowej. Po zgłoszeniu się przez platformę ePUAP i zakwalifikowaniu do dofinasowania należy dostarczyć dokumenty w formie papierowej.

Paulina Tołcz

Publikujący: Paulina Tołcz

18 marca 2024

Powrót na początek strony