Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Dotacja z funduszy europejskich na pomoc rodzinom w Michałowie

12 maja 2023

Dotacja na Centrum Wsparcia Mieszkańca w Michałowie

Pomocą zostanie objętych 20 rodzin

Centrum Wsparcia Mieszkańca zapewni kompleksowe wsparcie najbardziej potrzebującym rodzinom. W piątek, 12 maja, zarząd województwa przyznał blisko 80 tys. zł z funduszy europejskich na ten cel. Projekt został zgłoszony na konkurs zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania – Puszcza Knyszyńska.

Centrum Wsparcia Mieszkańca, które mieści się przy ul. Plac 11 Listopada 16 w Michałowie, obejmie pomocą 20 rodzin, które wykazują największe problemy w codziennym funkcjonowaniu. Skorzystają one z pomocy psychologa, terapeuty, specjalisty ds. uzależnień czy prawnika. Szczególne wsparcie zostanie skierowane do kobiet, gdyż, jak wynika z przeprowadzonej diagnozy społecznej, one najbardziej go potrzebują. W grupie znajdą się również osoby z niepełnosprawnościami.

– Jako zarząd województwa staramy się zawsze pamiętać o tzw. grupach defaworyzowanych, czyli ludziach, którzy z różnych przyczyn zaleźli się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. I dlatego zawsze wspieramy projekty, które pozwalają im przezwyciężyć te problemy – powiedział marszałek Artur Kosicki.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka

Publikujący: Barbara Likowska-Matys

12 maja 2023

Powrót na początek strony