Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Dotacje na bioróżnorodność: tereny zielone, domki dla ptaków i owadów

11 sierpnia 2023

Łącznie w ramach tego konkursu dofinansowanie w wys. 8,1 mln zł uzyskało 12 projektów

Park kieszonkowy w Hajnówce i teren wypoczynkowy w Turośni Kościelnej – zarząd województwa zwiększył budżet konkursu unijnego na ochronę bioróżnorodności i przyznał ponad 420 tys. zł na te dwie inwestycje. Tak zdecydował na posiedzeniu w piątek, 11 sierpnia.

Powiat hajnowski 356 tys. zł dotacji wykorzysta na adaptację terenu wokół budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce i stworzy tam park kieszonkowy. Zasadzi tam dojrzałe drzewa, krzewy i kwiaty. Pojawią się też budki lęgowe i karmniki dla ptaków, a także budki i poidełka dla owadów. Poprzez ustawienie tablic informacyjnych dotyczących bioróżnorodności park będzie spełniał również funkcję edukacyjną.

Z kolei gmina Turośń Kościelna zagospodaruje działkę gminną w miejscowości Trypucie. Obecnie to teren nieużytkowany, zlokalizowany obok świetlicy wiejskiej. Dzięki dotacji w wys. blisko 70 tys. zł zostaną tam zasadzone rośliny – od dojrzałych drzew poprzez krzewy i krzewinki, a także zamontowane domki i skrzynki lęgowe dla ptaków, owadów i ssaków. Działka zostanie oświetlona i ogrodzona. Znajdą się na niej również tablice edukacyjne na temat bioróżnorodności.

Łącznie w ramach tego konkursu dofinansowanie w wys. 8,1 mln zł uzyskało 12 projektów.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka

Publikujący: Barbara Likowska-Matys

11 sierpnia 2023

Powrót na początek strony