Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Dotacje na zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej i integrację. Wydłużono terminu naboru wniosków

12 kwietnia 2024

Banknoty euro na tle żubra z pikseli

Konkurs jest skierowany do podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń. Tego typu podmioty mają czas na złożenie wniosków do 8 maja br.

Ogłoszony nabór w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 obejmuje następujący typ projektu:

Kompleksowe i zindywidualizowane programy aktywizacji społeczno-zawodowej z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym, służące aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin (w tym osób w kryzysie bezdomności) oraz osób biernych zawodowo,

oraz

działania w celu integracji obywateli państw trzecich, w tym w szczególności osób pochodzących z Ukrainy i Białorusi polegające na wsparciu usług ułatwiających ich funkcjonowanie w społeczeństwie, m.in. kursy języka polskiego, szkolenia zawodowe, dostarczanie praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów życia w Polsce.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie programu regionalnego.

Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: Paulina Dulewicz

Opublikował: Anna Augustynowicz

12 kwietnia 2024

Powrót na początek strony