Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Firmom z regionu przyznano unijne pieniądze na usługi szkoleniowe

17 kwietnia 2024

Plakat z nazwą programu regionalnego

Największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyły się kursy językowe, szkolenia z zakresu kosmetologii, medycyny estetycznej, fizjoterapii, rehabilitacji oraz obsługi klienta. Łączne dofinansowanie przyznane ponad 180 podmiotom w zakresie tego typu usług szkoleniowych wyniosło 5 mln zł. W kolejnych naborach do zdobycia będzie w sumie około 50 mln zł.

Pierwszy nabór w ramach „Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych – realizacja usług rozwojowych w województwie podlaskim” był adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) oraz dużych przedsiębiorców, którzy posiadają siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego.

Zakładał wsparcie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracowników. Wnioskodawcom przyznano dofinansowanie do usług rozwojowych, takich jak: szkolenia, studia podyplomowe, egzamin czy usługa o charakterze zawodowym.

Warunkiem obligatoryjnym było to, aby wskazywane przez nich usługi znajdowały się w Bazie Usług Rozwojowych, której administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Każdy mikro- i mały przedsiębiorca mógł otrzymać dofinansowanie do 50 tys. zł, średni – do 80 tys. zł, duży z kolei aż 150 tys. zł. Ponadto wartość dofinansowania jednej usługi szkoleniowej nie mogła przekroczyć 5 tys. zł, natomiast kwota przeznaczona na jedną osobę to maksymalnie 10 tys. zł. Wyjątkiem były studia podyplomowe. W tym przypadku limit wyniósł 10 tys. złotych na osobę.

Całkowite dofinansowanie przyznane jednemu podmiotowi nie mogło wynieść mniej niż 70 proc. kosztów kwalifikowalnych, a w odniesieniu do usług rozwojowych, które prowadzą do nabycia kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji i pracowników z branż istotnych z punktu widzenia regionu – 85 proc.

Szczegółowe wyniki naboru są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Przyznane środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: Mateusz Duchnowski

 

Publikujący: Edyta Chodakowska-Kieżel

17 kwietnia 2024

Powrót na początek strony