Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego

23 marca 2023

Ludzie siedzą na sali

Posiedzenie otworzył marszałek Artur Kosicki

Wręczenie nominacji dla 53 członków Komitetu Monitorującego (KM), zatwierdzenie regulaminu jego prac oraz przyjęcie kryteriów wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEdP) – to główne punkty obrad pierwszego posiedzenia komitetu, jakie odbyło się w czwartek, 23 marca, w urzędzie marszałkowskim. Spotkaniu przewodniczył marszałek Artur Kosicki.

Powołanie Komitetu Monitorującego i rozpoczęcie przez niego prac to ważny krok w procesie realizacji FEdP. Jednym z zadań KM – jako szerokiego grona interesariuszy programu – jest zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów. A kryteria są niezbędne, aby ogłosić nabory wniosków o dofinansowanie.

Marszałek: Liczę na dobrą, merytoryczną współpracę

– Cieszę się, że przyjęliście państwo zaproszenie do Komitetu Monitorującego. Dysponujemy wyższą o 90 mln euro alokacją niż w latach 2014-2020. Teraz musimy wspólnie zdecydować, jak mamy ją sprawnie i efektywnie wydać – powitał członków KM Artur Kosicki. – Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia instytucji, jakie państwo reprezentujecie, ale przede wszystkim z perspektywy naszych mieszkańców, przedsiębiorców, samorządów, którzy pracują na dobrobyt w regionie. Liczę na dobrą, merytoryczną współpracę. Jak zawsze, jestem otwarty na państwa wnioski, propozycje i pomysły

Marszałek dodał, że trzeba teraz szczególnie intensywnie pracować nad szczegółami wdrażania programu, aby jak najszybciej mogli z niego skorzystać mieszkańcy.

Kryteria zgodne z polityką spójności

W posiedzeniu uczestniczyli również – za pośrednictwem platformy online – przedstawiciele Komisji Europejskiej (KE): Cinzia Masina, zastępca kierownika ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG Employment) oraz Simeon Shenev, nowy opiekun Podlaskiego z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio). KE reprezentowały również Elżbieta Gajeska (dotychczasowa opiekunka naszego regionu) z DG Regio oraz Aneta Sobotka z DG Employment.

– Cieszę się, że jest państwa tak wielu. Liczę na wasz aktywny udział w pracach Komitetu. Odgrywa on bardzo ważną rolę w zapewnieniu poprawnego, skutecznego wdrażania i monitorowania funduszy europejskich. A bardzo istotną sprawą jest przygotowanie odpowiednich kryteriów, zgodnych z polityką spójności – podkreśliła Cinzia Masina.

Zaznaczyła, że warto poświęcić tym kryteriom wiele uwagi, bo przełożą się na dobrej jakości projekty.

Silna Europa, silne Podlaskie

Nowy opiekun Podlaskiego – Bułgar Simeon Shenev stwierdził, że funkcjonowanie komitetów jest bardzo ważne z punktu widzenia zasady partnerstwa.

– Polityka spójności to z pewnością najbardziej namacalny wyraz solidarności pomiędzy państwami europejskimi. Jej główny cel to poprawa jakości życia ludzi mieszkających w miastach, miasteczkach, na wsiach. Myślę, że te ideały zawsze powinny nam przyświecać. I Komitet Monitorujący również powinien mieć je na uwadze, mądrze wprowadzając zasady polityki spójności. Naszym celem jest silna zjednoczona Europa, silne Podlaskie – powiedział Simeon Shenev.

Wyraził też nadzieję, że w następnym posiedzeniu KM w kwietniu br. weźmie udział już osobiście, a nie za pośrednictwem platformy online.

***

KM to niezależny organ nadzorujący wykonanie FEdP. Dokonuje m.in. przeglądu wdrażania programu i kontroluje osiągane cele. Zatwierdza również kryteria wyboru projektów, a także przyjmuje roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania programu.

Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski

Publikujący: Barbara Likowska-Matys

23 marca 2023

Powrót na początek strony