Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Sprawdź najbliższe konkursy!

27 marca 2023

Napis na planszy: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Dotacje dla firm na innowacyjne rozwiązania oraz rozwój działalności badawczej, pieniądze dla samorządów na odnowę przestrzeni publicznych czy fundusze na wspieranie zatrudnienia w regionie. W nowym harmonogramie konkursów w ramach programu regionalnego zaplanowano nabory na 2023 i 2024 rok.

Wsparcie firm

We wrześniu przedsiębiorcy z sektora MŚP, dzięki puli w wysokości 40 mln zł, będą mieli szansę na realizację swoich pomysłów dotyczących wdrażania innowacji w zakresie oferowanych produktów i usług. Konkurs jest skierowany do firm z gmin z obszaru powiatów graniczących z Białorusią i Rosją.

Z kolei w październiku i listopadzie firmy z sektora MŚP (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa), duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe będą mogły ubiegać się o dotacje na rozwój infrastruktury B+R (badawczo-rozwojowej). Na ten cel zaplanowano łącznie w 2023 r. 35 mln zł.  

Odbędą się również nabory dla operatorów projektów grantowych, którzy w dalszej kolejności przeprowadzą nabory dla firm m.in. w obszarze wdrażania technologii cyfrowych czy bonu na projekty B+R.

Ochrona środowiska

W sierpniu organy administracji publicznej mogą składać wnioski na budowę lub rozbudowę magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE. Pula dostępnych środków na ten cel to 50 mln zł.

Natomiast we wrześniu zaplanowano nabór na projekty związane z adaptacją terenów zurbanizowanych do zmian klimatu oraz wsparcia naturalnego retencjonowania wody. O wsparcie na tego typu projekty mogą się ubiegać m.in. organy administracji publicznej, organizacje społeczne, służby publiczne czy przedsiębiorstwa. Jego pula to 30 mln zł.

Rewitalizacja

Na wrzesień zaplanowano również dwa konkursy w zakresie odnowy i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej. Pierwszy z nich będzie dotyczył projektów w zakresie rewitalizacji miejskiej, drugi – lokalnej. Na każdy z konkursów przeznaczono po 15 mln zł. O tego typu dotacje mogą się ubiegać organy administracji publicznej, służby publiczne czy instytucje nauki i edukacji.

Rynek pracy

W drugiej połowie roku rozpoczną się nabory wspierające zatrudnienie w regionie. Będą dotyczyć kompleksowej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym m.in. udzielania dotacji na samozatrudnienie. Tego typu projekty będą realizować powiatowe urzędy pracy z regionu.

Przewidziano także konkurs mający na celu wspieranie równego dostępu do rynku pracy. Wsparcie w postaci np. warsztatów rozwoju osobistego będzie kierowane do kobiet, które chcą się lepiej odnaleźć na rynku pracy. Na konkurs założono środki w wysokości 10 mln zł. O tego typu dotacje będą mogły się ubiegać m.in. organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców oraz związki zawodowe.

Szczegółowy harmonogram znaleźć można na stronie dotyczącej funduszy unijnych.

Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski

 

 

Opublikował: Edyta Chodakowska-Kieżel

27 marca 2023

Powrót na początek strony