Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych trafią niebawem do mieszkańców Podlaskiego

3 stycznia 2024

napis Fundusze Europejskie

Kolejne środki z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na staże, prace interwencyjne, szkolenia, dotacje – na start i nowe miejsca pracy. Podstawowym założeniem konkursu „Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych” jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w celu zwiększenia ich szans na znalezienie miejsc pracy. Nabór wniosków rozpocznie się 8 stycznia, a zakończy 23 stycznia. Całkowita kwota dofinansowania w tym działaniu wyniesie ponad 52 mln zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku rozpocznie niebawem kolejny nabór wniosków, w ramach którego do mieszkańców regionu trafią środki z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Wnioskodawcami będą powiatowe urzędy pracy z województwa podlaskiego. To właśnie one staną przed szansą napisania projektów dostosowanych do realiów i potrzeb środowiska lokalnego oraz otrzymania dofinansowania swoich działań związanych ze wspieraniem zatrudnienia w regionie.

Głównym celem konkursu jest poprawa dostępu do zatrudnienia. By go osiągnąć, powiatowe urzędy pracy będą musiały opracować takie projekty, w których zaplanują działania aktywizujące osoby poszukujące zatrudnienia, a w szczególności ludzi młodych. Ogromną rolę odegra wdrażanie gwarancji dla młodzieży, osób długotrwale bezrobotnych oraz tych, które reprezentują grupy mieszkańców Podlaskiego będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Na wsparcie będą mogły ponadto liczyć osoby bierne zawodowo. W tym przypadku, za niezwykle istotny element należy uznać ponadto promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej.

Dofinansowanie w kwocie ponad 52 mln zł zostanie rozdzielone na wszystkich potencjalnych beneficjentów, którzy się zgłoszą i których projekty zostaną ocenione pozytywnie.

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną poprzez System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
oprac., fot.: Paulina Dulewicz

Publikujący: Paulina Dulewicz

3 stycznia 2024

Powrót na początek strony