Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

18 czerwca 2024

Marszałek przemawia do mikrofonu.

IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 / Kamil Timoszuk

Analiza i zatwierdzenie metodyki oraz kryteriów wyboru projektów zgłaszanych w ramach naborów do programu FEdP – to tematy wtorkowego (18 czerwca) posiedzenia komitetu. Spotkanie otworzył marszałek Łukasz Prokorym, a wziął w nim udział także członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk.

– Bardzo mi miło, że mamy okazję spotkać się i współpracować w tak ważnej kwestii, jaką jest wydatkowanie funduszy europejskich – mówił marszałek.

Komitet Monitorujący to niezależny organ nadzorujący wykonanie FEdP. Dokonuje m.in. przeglądu realizacji programu i kontroluje osiągane cele. Zatwierdza również kryteria wyboru projektów, a także przyjmuje roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania programu. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego.

Dawid Korpacz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Kamil Timoszuk

Publikujący: Dawid Korpacz

18 czerwca 2024

Powrót na początek strony