Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Już w czerwcu kolejny nabór na dotacje w zakresie kształcenia dualnego

22 kwietnia 2024

otwarcie centrum ksztalcenia zawodwoego nr 6-55.jpg

Wsparcie będzie skierowane do szkół, w których praktyczna nauka zawodu organizowana jest u pracodawcy w ramach przygotowania zawodowego młodocianych. Już drugi nabór wniosków w tym zakresie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 rozpocznie się na początku czerwca br.

W ramach planowanego naboru szansę na dofinansowanie mają następujące typy projektów:

  • włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego oraz upowszechnienie kształcenia w miejscu pracy i praktycznego kształcenia zawodowego uwzględniającego najnowsze trendy technologiczne, w tym w ramach kształcenia dualnego,
  • wsparcie szkół zawodowych w zakresie wykorzystania nowych technologii, co pozwoli na budowanie zdalnego systemu nauczania oraz prowadzenie kształcenia w systemie on-line,
  • wsparcie szkół zawodowych na podstawie przygotowanych przez nie programów rozwojowych (w tym przede wszystkim poprzez zapewnienie uczniom możliwości rozwijania kompetencji uniwersalnych w tym cyfrowych, zdobycia kwalifikacji zawodowych, zgodnych z aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniem rynku pracy, w tym zwłaszcza w zakresie zawodów przyszłości czy Przemysłu 4.0),
  • podnoszenie kompetencji kadr systemu edukacji (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), w tym do prowadzenia kształcenia w systemie on-line oraz podnoszenia kompetencji kadry zarządzającej systemem edukacji w celu poprawy jakości kształcenia dzieci i młodzieży.

Wnioski mogą składać organy prowadzące szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe lub partnerstwa z organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, do której skierowane jest wsparcie.

Informacje o pierwszym naborze na tego typu działania, zakończonym w lutym br., znajdują się na stronie internetowej programu regionalnego.

źródło: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego urzędu marszałkowskiego
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.:  UMWP

Publikujący: Edyta Chodakowska-Kieżel

22 kwietnia 2024

Powrót na początek strony