Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Miliony euro trafią na pogranicze Polski i Ukrainy

19 kwietnia 2024

Pieniądze zostały przyznane ponad 40 polsko-ukraińskim projektom o łącznej wartości dofinansowania blisko 82 mln euro. Wesprą samorządy lokalne, służby ratownicze czy organizacje pozarządowe w zakresie przedsięwzięć zwiększających bezpieczeństwo w pasie przygranicznym i poprawiających jakość środowiska. Dotacje z program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 przyznano również podlaskim samorządom, które zrealizują w tym zakresie wspólne przedsięwzięcia z partnerami z Ukrainy.

Będzie to np. projekt Gminy Siemiatycze, która wspólnie z Państwową Służbą Ratunkową Ukrainy w Obwodzie Lwowskim zrealizuje projekt, który ma na celu zapobieganie i usuwanie skutków zmian klimatycznych. W tym celu zostaną zakupione odpowiednie pojazdy i sprzęt gaśniczy.

Natomiast Gmina Drohiczyn wraz z Gminą Dobrotvir zrealizuje wspólne działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Doliny Bugu.

Z tej puli wsparcie otrzyma również wspólny projekt Miasta Augustów i Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy w Obwodzie Wołyńskim. Ich wspólne działania w ramach projektu mają się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa na obszarze przygranicznym w zakresie ratownictwa.

Łączne dofinansowania przyznane podmiotom z terenu Podlaskiego to blisko 8,5 mln euro.

Wszystkie wsparte projekty są realizowane przez przynajmniej jednego partnera z Polski oraz jednego z Ukrainy.

Poniżej lista wszystkich przedsięwzięć.

***

Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 to kontynuacja programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Ma wspierać procesy rozwojowe na pograniczu Polski i Ukrainy. Skierowany jest do polskich i ukraińskich regionów przygranicznych oraz wszystkich instytucji non-profit działających na tym obszarze.

Unia Europejska przeznaczyła na jego realizację blisko 236 mln euro.

źródło: gov.pl
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel  

Publikujący: Edyta Chodakowska-Kieżel

19 kwietnia 2024

Powrót na początek strony