Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Nabór NGO do Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

23 listopada 2022

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji pozarządowych (NGO) kandydujących do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Organizacje można zgłaszać od 23 listopada do 3 grudnia br.

W ogłoszeniu przewidziano wybór 15 organizacji pozarządowych, które zasilą skład Komitetu.
Do każdego z obszarów tematycznych zostaną wybrane:  

 • jedna organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej programem – w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego;
 • jedna organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej programem – w zakresie edukacji i kształcenia ustawicznego;
 • jedna organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej programem -  w zakresie B+R;
 • jedna organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej programem – w zakresie mobilności;
 • jedna organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej programem – w zakresie cyfryzacji;
 • jedna organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej programem – w zakresie infrastruktury.
 • jedna organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej programem – w zakresie zmian klimatu;
 • jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska;
 • jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz z niepełnosprawnościami;
 • jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania włączenia społecznego;
 • jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn;
 • dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz niedyskryminacji (zajmujące się obszarami dyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja, tożsamość płciowa i wiek)
 • jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw podstawowych;
 • jedna federacja organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie organizacji kandydującej należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego w terminie od 23 listopada 2022 r. do 3 grudnia 2022 r. do godziny 23.59. Szczegółowe informacje, formularz i kalendarz naboru znajdują się poniżej.  

 

 

 

Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (KM FEdP) jest ustanawiany przez Instytucję Zarządzającą (IZ) programem (w tym przypadku jest to Zarząd Województwa Podlaskiego). Włączenie w skład KM FEdP podmiotów reprezentujących różne środowiska, takie jak m.in.: instytucje centralne, regionalne oraz partnerów społecznych, partnerów gospodarczych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli organizacji pozarządowych ma zapewnić sprawną i prawidłową realizację programu.

Skład Komisji Wyborczej do wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027, programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 -2027:

- Michał Mikucki - reprezentant strony pozarządowej odpowiedniej WRDPP - Przewodniczący;

- Gabriel Konopko – reprezentant zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego działający na terenie danego regionu wskazani przez przedstawicieli części pozarządowej odpowiedniej WRDPP,

- Marcin Kruhlej - przedstawiciel związków stowarzyszeń, sieci, federacji oraz konfederacji organizacji pozarządowych działających na terenie danego regionu.

 

Ogłoszenie składu Komisji Wyborczej do wyłaniania organizacji pozarządowych znajduje się w załączeniu. 

oprac.: Aneta Kursa
fot.: Paulina Dulewicz

Publikujący: Aneta Kursa

23 listopada 2022

Powrót na początek strony