Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Nowe konkursy w ramach programu regionalnego

27 kwietnia 2023

Beżowy zeszyt z napisem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Obok długopis.

Nowe konkursy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Są to nabory m.in. dla samorządów na modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej czy rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego. O zmianach w harmonogramie konkursów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zarząd województwa zdecydował w czwartek, 27 kwietnia.

Nowe konkursy będą dotyczyć np. działań przyjaznych środowisku. W ramach jednego z nich m.in. samorządy, służby publiczne, organizacje społeczne i związki wyznaniowe oraz instytucje ochrony zdrowia, nauki i edukacji będą mogły ubiegać się o dotacje na modernizacje energetyczne obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków komunalnych. Budżet na ten cel to 50 mln zł. Konkurs odbędzie się we wrześniu br.  

W tym obszarze zostanie również ogłoszony nabór, w ramach którego wsparcie otrzymają projekty rozwijające systemy prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz systemy ratownictwa. Będzie on skierowany m.in. do samorządów i służb publicznych. Zostanie on ogłoszony pod koniec czerwca br. Jego budżet to 30 mln zł.

Wśród nowych konkursów znalazł się również nabór skierowany do akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES), które będą mogły ubiegać się o dotacje na rozwój swojej działalność w zakresie m.in. tworzenia warunków do powstawania miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, poprawy dostępności i jakości usług sprzyjających powstawaniu nowych podmiotów oraz rozwoju i funkcjonowania już istniejących przedsiębiorstw społecznych. Konkurs zostanie ogłoszony w październiku br., a jego pula to 45 mln zł.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie nowego programu regionalnego.

Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Anna Augustynowicz

Opublikował: Małgorzata Sawicka

27 kwietnia 2023

Powrót na początek strony