Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

O funduszach europejskich na posiedzeniu starostów

6 listopada 2023

Starostowie na sali obrad

O funduszach europejskich na posiedzeniu starostów / Paweł Krukowski/UMWP

W obradach, które odbyły się w poniedziałek, 6 listopada, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku wzięli udział członkowie Związku Powiatów Województwa Podlaskiego (ZPWP). Zjazdowi przewodniczył, stojący na czele gremium, starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński.

– To spotkanie szczególne, bo będziemy rozmawiać na temat możliwości pozyskania środków z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – podkreślił Bogdan Zieliński, otwierając obrady.

O rozwoju szkolnictwa

Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego urzędu marszałkowskiego przekonywała starostów, że nie ma co zwlekać z podjęciem decyzji o wzięciu udziału w dostępnych konkursach.

– Wiele konkursów będzie się kończyło z końcem roku, dlatego jest to ostatnia chwila, by jeszcze się zreflektować i gdzieś zaaplikować – apelowała.

Z kolei zastępca dyrektora DRR Katarzyna Kitlas zachęcała starostów do konsultowania wątpliwości z pracownikami merytorycznie odpowiedzialnymi za dane konkursy.

O możliwościach pozyskania pieniędzy w obszarze edukacji opowiedziała Karolina Perkowska, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego urzędu marszałkowskiego.

– Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o wprowadzeniu jednolitej ścieżki rozwoju kształcenia zawodowego. Dzisiejsze spotkanie ze starostami ma na celu uświadomienie, jakie wsparcie jest dostępne, w jakim obszarze i w jakim kierunku ma dążyć rozwój szkolnictwa zawodowego – mówiła.

Pomoc na wielu płaszczyznach

Instytucją pośredniczącą w realizacji dwóch projektów strategicznych w tym zakresie jest Wojewódzki Urząd Pracy (WUP). Szczegóły przybliżyła Urszula Jabłońska, zastępca dyrektora tej instytucji.

– Naszym zadaniem jest opracować, przy szerokiej współpracy, strategię promocji szkolnictwa zawodowego wraz z jej wdrożeniem. Drugim projektem strategicznym jest ten dotyczący stypendiów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych z regionu – wyjaśniała.

Jak dodała, do zadań WUP-u należy nie tylko pomoc osobom bezrobotnym, ale również tym powracającym na rynek pracy, w szczególności kobietom po urodzeniu dziecka, przedsiębiorcom przy podnoszeniu kompetencji oraz innym mieszkańcom województwa poprzez m.in. tzw. bony szkoleniowe.

W dalszej części spotkania poinformowano o stanie realizacji projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja gruntów i budynków”. Posiedzenie zakończyła wymiana opinii.

Celem Związku Powiatów Województwa Podlaskiego jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

Anna Augustynowicz
red.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: Paweł Krukowski

Opublikował: Dawid Korpacz

6 listopada 2023

Powrót na początek strony