Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Podsumowanie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w Podlaskiem

2 czerwca 2023

Wiesława Burnos przy mikrofonie.

W piątek, 2 czerwca, w Augustowie dyskutowano o wpływie wykorzystanych środków unijnych na rozwój potencjału gospodarczego Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Koszt realizacji lokalnej strategii dla województwa podlaskiego na lata 2014-2020 to 3 mln euro. W konferencji uczestniczyła Wiesława Burnos, członek zarządu.

Województwo do realizacji działań w sektorze rybackim wybrało strategię Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie", której obszar objął 20 gmin znajdujących się na terenie czterech powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego i grajewskiego.

– Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z dumą możemy spoglądać na zmieniony gospodarczo i infrastrukturalnie krajobraz wsi, miast i miasteczek leżących na obszarze Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Przedsiębiorcy, dzięki pozyskanym środkom finansowym z UE na rozwój swoich działalności, nie tylko stali się bardziej konkurencyjni na rynku, ale też zwiększyli potencjał gospodarczy regionu – podkreśliła Wiesława Burnos, członek zarządu.

W ramach programu wykonano inwestycje takie, jak m.in.: budowa boisk sportowych, świetlic, placów zabaw, infrastruktury turystycznej, w tym pomostów, wiat. Zrealizowano także szereg  projektów kulturalno-oświatowych promujących region.

W trakcie konferencji podsumowano także m.in.  Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w województwie lubelskim oraz omówiono zagadnienia z zakresu wykorzystywania środków unijnych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Cezary Cieślukowski – prezes zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” i radny wojewódzki, Andrzej Pleszuk – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Adrian Gański – z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy Suwałki, Robert Stabiński – dyrektor Gospodarstwa Rybackiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Suwałkach oraz lokalni samorządowcy.

Budżet przeznaczony na realizację PO „Rybactwo i Morze” na terenie całej Polski wynosi ponad 93 mln euro.

Cezary Rutkowski
red.: Anna Augustynowicz
fot.: Krzysztof Bochenko

Opublikował: Anna Augustynowicz

2 czerwca 2023

Powrót na początek strony