Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Ponad 15 mln zł na inwestycje w kulturę

23 kwietnia 2024

Wnętrze muzeum

Tyle założono w budżecie nowego konkursu z programu regionalnego, który jest skierowany na rozwój infrastruktury m.in. teatrów, galerii, bibliotek, centrów kultury czy muzeów. Dotacje będzie można również otrzymać na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków ruchomych, zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów i materiałów bibliotecznych. Wnioski będą zbierane do końca maja.

Wysoko oceniane będą przedsięwzięcia, które zakładają rozwój przestrzeni publicznych w sposób harmonijny łączący ochronę dziedzictwa z jego nowoczesną funkcją. Przy ich realizacji powinny być wykorzystywane innowacyjne materiały oraz rozwiązania inspirowane naturą. Inwestycje powinny też wykorzystywać np. potencjał lokalnego rzemiosła oraz zwiększać dostępność zasobów objętych projektem.

Konkurs jest skierowany do administracji publicznej, instytucji nauki i edukacji, organizacji społecznych i związków wyznaniowych, partnerstw, przedsiębiorstw i służb publicznych.

Wspierane będą następujące typy projektów:

  • Zachowanie i modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na cele prowadzenia działalności kulturalnej.
  • Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych, (w tym filmowych) wraz z ich ochroną, digitalizacją i udostępnieniem w szczególności nowym grupom odbiorców, w tym ze specjalnymi potrzebami.
  • Rozwój infrastruktury (przebudowa, rozbudowa, wyposażenie) do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej (m.in. teatry, zespoły artystyczne, galerie, biblioteki, centra kultury, muzea).

Dodatkowo w projektach jest możliwość uwzględnienia np. wydatków związanych z infrastrukturą drogową (w tym parkingi), jak też wydatków dotyczących rozwiązań w zakresie obiegu cyrkularnego oraz adaptacji do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na październik br. Szczegółowa dokumentacja związana z konkursem znajduje się na stronie internetowej programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: Paulina Dulewicz

Publikujący: Edyta Chodakowska-Kieżel

23 kwietnia 2024

Powrót na początek strony