Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Ponad 22 mln zł na projekty strategiczne dla rynku pracy

26 marca 2024

Stypendia dla zdolnych uczniów ze szkół zawodowych oraz wsparcie dla zwalnianych pracowników – te dwa projekty z funduszy europejskich poprowadzi Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Białymstoku. O szczegółach tych przedsięwzięć we wtorek, 26 marca, opowiadali na konferencji prasowej marszałek Artur Kosicki oraz p.o. dyrektora WUP Hubert Ostapowicz.

Jak podkreślił marszałek, pomoc dla zdolnych uczniów szkół zawodowych to druga część programu stypendialnego, który realizuje zarząd województwa. Pierwsza to wsparcie przyznawane uczniom szkół podstawowych i ogólnokształcących. Łącznie na stypendia zostanie przeznaczone ponad 50 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (z tego na zawodowe – 17,3 mln zł).

Najwyższy program stypendialny

–  Te pieniądze to inwestycja w młodych ludzi, którzy są przyszłością tego regionu. To najwyższy pod względem kwoty program stypendialny w historii podlaskiego samorządu. Dlatego przyjęliśmy go jako projekt strategiczny, bo jest to dla nas niezwykle ważne zadanie – ocenił Artur Kosicki.

Stypendium wyniesie nie mniej niż 600 zł miesięcznie. Aby je otrzymać, uczeń musi uzyskać średnią ocen co najmniej 4,2 i najwyższe wyniki z minimum dwóch przedmiotów zawodowych. Preferowane będą również te osoby, które są m.in.: finalistami olimpiad, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności czy też znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc dla zwalnianych pracowników

Z kolei Hubert Ostapowicz poinformował o drugim projekcie, przeznaczonym dla osób zagrożonych zwolnieniem i bezrobociem – „Outplacement – narzędzie szybkiego reagowania”, którego wartość wynosi 5,1 mln zł.

– To projekt szybkiego reagowania dla ludzi borykających się z trudnościami na rynku pracy.  Wspierać będziemy te osoby, które są zagrożone zwolnieniem lub właśnie zostały zwolnione z powodów nieleżących po stronie pracownika. I takie narzędzie pozwoli właśnie na szybką reakcję. Wszystko po to, aby umożliwić im powrót na rynek pracy – wyjaśnił Hubert Ostapowicz.

W ramach projektu realizowany będzie szereg działań: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, bony na zasiedlenie.

Jego praktyczna realizacja rozpocznie się 1 lipca br. Z kolei nabór do programu stypendialnego ruszy po zakończeniu roku szkolnego.

Więcej o pomocy dla uczniów szkół kształcenia ogólnego w tekście „Nabór na stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej”.

Barbara Likowska-Matys
red.: Anna Augustynowicz
fot.: Paweł Krukowski

 

 

Publikujący: Barbara Likowska-Matys

26 marca 2024

Powrót na początek strony