Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Ponad 50 mln zł na wspieranie zatrudnienia w Podlaskiem

5 września 2023

Beneficjenci programu, dyrekcja Wojewódzkiego Urzędu Pracy  i wicemarszałek Łukaszewicz

Podpisanie umów z Powiatowymi Urzędami Pracy / Mateusz Duchnowski

Pieniądze z funduszy europejskich zostaną przeznaczone m.in. na staże, prace interwencyjne, szkolenia, dotacje – na start i nowe miejsca pracy. We wtorek, 5 września, w urzędzie marszałkowskim Tomasz Szeweluk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Białymstoku podpisał umowy w tej sprawie z przedstawicielami siedmiu powiatowych urzędów pracy (PUP) na niemal 19 mln zł. W spotkaniu uczestniczył także wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz.

Łączna pula pieniędzy z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 to ponad 50 mln zł. Trafią one do wszystkich 14 powiatowych urzędów pracy na terenie całego województwa.

– Te środki bez wątpienia wspomogą aktywizację osób długotrwale bezrobotnych, promocję samozatrudnienia, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności na rynku pracy – powiedział Sebastian Łukaszewicz.

Skorzysta 2,6 tys. osób

Wicemarszałek podziękował instytucji pośredniczącej, czyli Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy z dyrektorem Tomaszem Szewelukiem na czele, za „sprawne przeprowadzenie projektu”. Z kolei szef WUP dowodził, że ta pomoc oferowana jest na ogromną skalę.

– Z jednej strony cieszy nas ta sytuacja, że jesteśmy w stanie wspierać powiatowe urzędy pracy w walce z bezrobociem, w promowaniu zakładania działalności gospodarczej. Z drugiej strony dopilnujemy tego, aby państwa wnioski były jak najszybciej procedowane, oceniane i weryfikowane – zapewnił.

Tylko w tym roku z różnych form wsparcia w ramach realizacji projektu skorzysta ponad 2,6 tys. osób z całego województwa. Mówiła o tym Urszula Jabłońska, zastępca dyrektora WUP.

– Ponad 200 osób będzie mogło rozpocząć działalność gospodarczą, ponad 200 osób będzie mogło skorzystać z tzw. bonu na zasiedlenie, ponad 1100 osób skorzysta ze staży, a ponad 600 osób z innych form wsparcia. To wszystko dla osób bezrobotnych, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia – zaznaczyła.

Wyjść naprzeciw potrzebom

Do tej pory podpisanych zostało siedem z 14 umów, m.in. z dyrektor PUP w Grajewie Bożenną Zakrzewską. Projekt pt. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie grajewskim otrzymał dofinansowanie w kwocie niemal 3,4 mln zł.

– Jest duże zainteresowanie stażami, będą organizowane prace interwencyjne, szkolenia dla osób bezrobotnych, będziemy udzielać dotacji w wysokości 30 tys. zł na rozpoczęcie własnej działalności i utworzenie nowych stanowisk pracy.  Przewidziane są również bony na zasiedlenie rzędu 10 tys. zł – wyliczała.

O tym, jak oczekiwana i potrzebna jest to pomoc, mówił Kamil Czarniawski, dyrektor PUP w Suwałkach. Tamtejszy urząd na aktywizację osób bezrobotnych otrzymał przeszło 3,1 mln zł.

– Przede wszystkim musimy znaleźć zarejestrowanym u nas osobom, jeżeli nie pracę, to coś innego – kurs, szkolenie, bon na zasiedlenie czy dotację. W związku z tym staramy się cały czas wychodzić naprzeciw potrzebom osób bezrobotnych, a dzięki tym pieniądzom będzie łatwiej – zaznaczył.

To pierwsze przedsięwzięcia w nowej perspektywie finansowej realizowane w naszym regionie. Kolejny nabór wniosków odbędzie się na przełomie grudnia i stycznia.

Anna Augustynowicz
red.: Aneta Kursa
fot.: Mateusz Duchnowski


Lista projektów, na które podpisano umowy we wtorek, 5 września:

  1. PUP w Bielsku Podlaskim – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających bez pracy w powiecie bielskim. Dofinansowanie – 1 615 143,15 zł.
  2. PUP w Grajewie – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie grajewskim. Dofinansowanie – 3 391 315,09 zł.
  3. PUP w Hajnówce – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie hajnowskim. Dofinansowanie – 2 182 053,75 zł.
  4. PUP w Sokółce – Wspieranie zatrudnienia w powiecie sokólskim. Dofinansowanie – 4 024 563,96 zł.
  5. PUP w Suwałkach – Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Suwałkach. Dofinansowanie – 3 123 387,82 zł.
  6. PUP w Wysokiem Mazowieckiem – Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia w powiecie wysokomazowieckim. Dofinansowanie – 2 459 063,29 zł.
  7. PUP w Zambrowie – Aktywizacja bezrobotnych drogą do zatrudnienia. Dofinansowanie – 2 072 095,02 zł.
Opublikował: Aneta Kursa

5 września 2023

Powrót na początek strony