Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Poznaliśmy laureatów rankingu „Ekogmina”

29 listopada 2023

Laureaci ekogminy stoją w szeregu z dyplomami

Poznaliśmy laureatów rankingu „Ekogmina” / Krzysztof Duszyński/UMWP

Nagrody i wyróżnienia za działania na rzecz ochrony środowiska przyznano ponad 20 podlaskim samorządom. W gronie najlepiej ocenionych znalazły się: Ciechanowiec, Klukowo i Jeleniewo. Gala, podczas której poznaliśmy laureatów konkursu oraz towarzysząca jej debata na temat działań proekologicznych odbyły się w środę, 29 listopada. Organizatorem rankingu „Ekogmina” jest Kurier Poranny i Gazeta Współczesna, a partnerem strategicznym Samorząd Województwa Podlaskiego.

Celem konkursu jest wyróżnienie samorządów, które efektywnie wykorzystują pieniądze, realizując projekty wpływające na poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego na swoich terenach. I nie chodzi tu tylko o inwestycje gminne, ale też te wdrażane przez firmy i mieszkańców. Owe starania doceniają też władze województwa. Wyrazy uznania w specjalnym liście przekazał laureatom marszałek Artur Kosicki.

– Cieszę się, że samorządy gminne z naszego regionu podejmują tak dużo działań wpływających na poprawę jakości środowiska na terenie całego województwa podlaskiego. Te działania są niezwykle ważne, ponieważ będą one wpływały nie tylko na jakość życia mieszkańców naszego regionu, ale również na jakość życia naszych dzieci, wnuków i prawnuków. Natomiast ich podejmowanie jest naszym obowiązkiem – napisał m.in. marszałek (pełna jego treść w załączeniu).

Duża pula pieniędzy na ekologię

Samorząd województwa mocno współpracuje z samorządami gminnymi w sprawach inwestycji proekologicznych. Chodzi głównie o pieniądze z programów regionalnych. Jak podkreślała dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w urzędzie marszałkowskim Anna Krysztopik, w poprzedniej perspektywie finansowej gminy bardzo chętnie sięgały po fundusze unijne.

– Pula pieniędzy przeznaczona na działania związane z ochroną środowiska, która została skutecznie wykorzystana przez gminy, jest bardzo duża, bo to około 515 mln zł, natomiast w obecnej perspektywie będą to rekordowe środki, bo 419 mln euro – informowała dyrektor Krysztopik. 

W rankingu „Ekogmina” doceniane są właśnie te samorządy, które pomimo skomplikowanych procedur, często niemałych wkładów własnych starają się pozyskać jak najwięcej pieniędzy zewnętrznych na poprawę jakości środowiska naturalnego. To są działania wpływające na redukcję emisji gazów cieplarnianych, bioróżnorodność, działania związane z gospodarką obiegu zamkniętego czy adaptacją do zmian klimatu.

Ekogminy

Nagrody i wyróżnienia przyznawano w pięciu kategoriach: Gmina Ekoskuteczna, Gmina Ekoktywna, Gmina Ekoefektywna Energetycznie, Gmina Ekozaangażowana i Gmina Ekooperatywna.

Tytuł Gminy Ekoskutecznej otrzymało Klukowo, które zwyciężyło również w kategorii Gmina Ekozaangażowana - nagrodę w imieniu wójta odebrał sekretarz gminy Jerzy Leszczyński, który sprawuje również mandat radnego wojewódzkiego. Najbardziej Ekoaktywną i Ekooperatywną gminą została gmina Jeleniewo. Natomiast gmina Ciechanowiec zdobyła pierwsze miejsce w kategorii Gmina Ekoefektywna Energetycznie. Za ekoaktywność i ekooperatywność doceniono równie gminę Filipów, której wójt Tomasz Rogowski podkreślał, że ubieganie się o dotacje unijne wymaga dużego nakładu pracy.

– Musimy napisać dobry projekt, musimy znaleźć wykonawcę, złożyć wniosek, a nie mamy gwarancji, że pieniądze otrzymamy. A są one potrzebne dla gmin, żeby działać na korzyść środowiska, czy to poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów czy wymieniając „kopciuchy”. To jest bardzo potrzebne dla przyrody i dla nas – mówił wójt Filipowa. 

 

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Krzysztof Duszyński

Pełna lista zwycięzców:

W konkursie wyróżnia się pięć samorządów, na których terenie w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zrealizowano inwestycje proekologiczne na największe kwoty lub największe liczby umów.

„Gmina EkoSkuteczna” zwycięzca wyłaniany jest na podstawie sumy wartości wypłaconych środków na zrealizowane przez gminę przedsięwzięcia proekologiczne w przeliczeniu na 1 tysiąc mieszkańców w latach 2018-2022.

 1. Gmina Klukowo
 2. Gmina Krypno
 3. Gmina Szumowo
 4. Gmina Sokoły
 5. Gmina Dubicze Cerkiewne

„Gmina EkoAktywna” samorządy wyróżniane są na podstawie liczby umów wypłaconych na przedsięwzięcia proekologiczne zrealizowane przez mieszkańców danej gminy w przeliczeniu na 1 tysiąc mieszkańców w latach 2018-2022.

 1. Gmina Jeleniewo
 2. Gmina Filipów
 3. Gmina Łomża
 4. Gmina Puńska
 5. Miasto Brańsk

„Gmina EkoEfektywna Energetycznie” wyłaniana jest na podstawie sumy wartości wypłaconych środków na przedsięwzięcia proekologiczne zrealizowane na terenie gminy z zakresu efektywności energetycznej w przeliczeniu na 1 tysiąc mieszkańców w latach 2018-2022.

 1. Gmina Ciechanowiec
 2. Gmina Jasionówka
 3. Gmina Siemiatycze
 4. Gmina Przerośl
 5. Gmina Kuźnica

W kategorii „Gmina EkoZaangażowana” samorządy wyróżnianie są na podstawie sumy wartości wypłaconych środków na przedsięwzięcia proekologiczne zrealizowane przez wszystkie podmioty na terenie gminy w przeliczeniu na 1 tysiąc mieszkańców w latach 2018-2022.

 1. Gmina Klukowo
 2. Gmina Krypno
 3. Gmina Szumowo
 4. Gmina Narewka
 5. Gmina Sokoły

Zwycięzca w kategorii „Gmina Eko Operatywna” wyłaniany jest na podstawie liczby umów wypłaconych w programie Czyste Powietrze, Agroenergia, Moja Woda w przeliczeniu na 1 tysiąc mieszkańców w latach 2018-2022.

 1. Gmina Jeleniewo
 2. Gmina Filipów
 3. Gmina Łomża
 4. Miasto Brańsk
 5. Gmina Krasnopol
Opublikował: Dawid Korpacz

29 listopada 2023

Powrót na początek strony