Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Ruszają konsultacje w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół zawodowych

26 lutego 2024

Dotyczą one projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Zarząd Województwa Podlaskiego do konsultacji zaprasza organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, Podlaską Radę Działalności Pożytku Publicznego i Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego. Opinie i uwagi będą przyjmowane do 8 marca br.

Projekt uchwały i formularz konsultacyjny służący wnoszeniu uwag do projektu są już dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i BIP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie naszej instytucji, drogą pocztową bądź elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego i na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku nie później niż w terminie 30 dni od ich zakończenia.

Konsultacje dotyczą przedsięwzięcia pod nazwą: „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027.

 

oprac.: Aneta Kursa

fot.: Paulina Dulewicz

 

Publikujący: Aneta Kursa

26 lutego 2024

Powrót na początek strony