Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Spotkanie Grupy roboczej ds. specjalizacji regionalnej gospodarki

26 kwietnia 2023

Kilkadziesiąt osób za stołem

Raport o stanie województwa za 2022 r., rekomendacje zawarte w Planie RIS3, kryteria oceny merytorycznej projektów oraz projekt SKYLA to główne tematy poruszane podczas spotkania Grupy roboczej ds. specjalizacji regionalnej gospodarki (Grupa RIS3), które odbyło się 21 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Spotkanie w imieniu marszałka Artura Kosickiego poprowadziła Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacyjności i Przedsiębiorczości UMWP.

– Mam nadzieję, że państwa obecność tutaj, wiedza i doświadczenie pomoże nam odpowiednio zaprogramować dalsze działania i wszyscy tutaj z pełnym sercem będziemy działać ku wsparciu naszej regionalnej gospodarki – zachęciła członków Grupy RIS3 do współpracy Emilia Malinowska.

Nowa Grupa RIS3 została powołana 8 marca br., zaś powstałe w niej zmiany są m.in. konsekwencją negocjacji z Komisją Europejską. W składzie grupy wyodrębniono jednostki transferu technologii oraz instytucję rynku pracy oraz do 33 proc. zwiększono w niej udział kobiet.

Najważniejsze zadania Grupy to udział w realizacji, monitorowaniu i aktualizacji Planu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego (RIS3), analizowanie i konsultowanie dokumentów związanych z inteligentnymi specjalizacjami oraz rekomendowanie samorządowi województwa działań wzmacniających gospodarcze przewagi regionu.

Edyta Dąbrowska, kierownik Referatu Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, zaprezentowała wyniki Raportu o stanie województwa podlaskiego za 2022 r. i zwróciła uwagę na potrzebę wzmocnienia badań jakościowych. Wyniki monitoringu mają służyć m.in. temu, czy rozszerzyć zakres sektorów uznanych za Inteligentne Specjalizacje Województwa Podlaskiego. Mamy nadzieję dostawać od Państwa wnioski i cenne uwagi – dodała.

Natomiast Izabela Łokić, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, zaprezentowała założenia i zadania międzynarodowego projektu SKYLA dotyczącego wymiany doświadczeń w obszarze kształcenia zawodowego zgodnie ze strategią inteligentnej specjalizacji, w którym Województwo Podlaskie jest partnerem.

Spotkania Grupy Roboczej ds. specjalizacji regionalnej gospodarki odbywać się będą 2-3 razy w roku, a protokoły z posiedzeń będą dostępne publicznie.

 

oprac. Anna Pańkowska 
red.: Aneta Kursa 
fot. Barbara Kuprel-Poźniak

Opublikował: Anna Augustynowicz

26 kwietnia 2023

Powrót na początek strony