Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Spotkanie informacyjne w sprawie konkursu z funduszy europejskich na aktywizację społeczno-zawodową oraz integrację

22 lutego 2024

Spotkanie informacyjne w sprawie funduszy / Krystian Guzewicz

Jeszcze do 11 marca br. instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej czy jednostki samorządu terytorialnego mogą wziąć udział w konkursie z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. W czwartek, 22 lutego, w siedzibie urzędu marszałkowskiego przy ul. Poleskiej w Białymstoku odbyło się spotkanie na temat tego naboru. Wzięła w nim udział Karolina Perkowska, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego urzędu marszałkowskiego.

– To pierwszy konkurs w programie regionalnym skierowany wyłącznie do podmiotów reintegracji, czyli centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej czy zakładów aktywności zawodowej. W poprzedniej perspektywie te podmioty też mogły brać udział w konkursach na aktywną integrację, ale o szerszym zasięgu. Tym razem nabór jest wyłącznie dla nich –  powiedziała.

Dodała, że dofinansowanie, przyznane w ramach tego konkursu, może być przeznaczone na aktywizację społeczno-zawodową w ramach funkcjonujących oraz nowo utworzonych podmiotów reintegracyjnych oraz wsparcie istniejących, a także na działania mające na celu integrację obywateli państw trzecich, w tym w szczególności z Ukrainy i Białorusi.

– Dzięki temu wsparcie uzyskają osoby podlegające wykluczeniu społecznemu, w tym z niepełnosprawnościami, które ze względu na sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym – podsumowała Karolina Perkowska. – Podczas spotkania chcemy przybliżyć warunki i zasady naboru. Tak, aby podmioty reintegracji mogły przygotować jak najlepsze wnioski i uzyskać wsparcie.

Rafał Średziński ze stowarzyszenia „My dla innych” podkreślił, że spotkanie było bardzo wyczekiwane przez organizacje społeczne z całego województwa.

– Mówimy o tym, jak wspierać osoby najsłabsze, z niepełnosprawnościami, wielokrotnie wykluczone, które funkcjonują w zakładach aktywności zawodowej, warsztatach terapii zajęciowej czy centrach integracji społecznej – mówił lider stowarzyszenia. – Organizacje społeczne bardzo czekały na ten konkurs, by móc realizować swoje zadania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konkursu.

Monika Pańko,
red.: Barbara Likowska-Matys
fot. Krystian Guzewicz

Publikujący: Monika Pańko

22 lutego 2024

Powrót na początek strony