Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Spotkanie online w ramach Punktu dla Przyrody

28 czerwca 2024

Spotkanie poświęcone będzie naborowi w ramach działania: FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.5.a Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem, FENX.01.05-IW.01-010/24. Odbędzie się ono w formie online we wtorek, 2 lipca, od godz. 10.00 do 14.00.

Spotkanie zostanie poprowadzone przez eksperta Pawła Iwaniuka. W jego trakcie będzie też możliwość konsultacji z przedstawicielami Punktu dla Przyrody.

Do naboru mogą przystąpić następujące podmioty:

  1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki organizacyjne działające w ich imieniu,
  3. pozarządowe organizacje ekologiczne,
  4. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  5. stowarzyszenia ogrodowe.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – spotkanie jest finansowane z Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz budżetu państwa.

Udział w spotkaniu należy potwierdzić do 1 lipca.

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/xtQkR9D7SM61XML17
Kontakt w kwestiach organizacyjnych: aleksandra.bialowas@ckps.lasy.gov.pl
Kontakt w przypadku pytań merytorycznych: punktdlaprzyrody@lasy.gov.pl

źródło: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Publikujący: Dawid Korpacz

28 czerwca 2024

Powrót na początek strony