Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Stawiamy na atuty! Inauguracja projektu dotyczącego rozwoju potencjału regionu

28 maja 2024

Wicemarszałek przy mównicy za nim flaga UE i Polski

Inauguracja projektu z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego

To autorskie przedsięwzięcie Województwa Podlaskiego finansowane 15,5 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Ma na celu stymulację rozwoju gospodarczego regionu, dzięki różnym działaniom partnerów projektu. Oficjalnie zainaugurował go wicemarszałek Marek Malinowski podczas wtorkowego (28.05) spotkania w Auli Magna. Wzięła w nim udział także przedstawicielka Komisji Europejskiej Aleksandra Kowalska, która wcześniej spotkała się z marszałkiem Łukaszem Prokorymem.

Proces Przedsiębiorczego Odkrywania to rozwój współpracy na wielu płaszczyznach, podejmowanie stałego dialogu, przekaz informacji oraz eksperymentowanie. Cel jest wspólny – rozwój gospodarczy.

– Żeby myśleć o rozwoju województwa, musi zaistnieć współdziałanie w wielu obszarach. Mam tutaj na myśli świat nauki, biznesu, ale także samorządu. Serdecznie dziękuję przedstawicielom tych branż, którzy są dzisiaj z nami na sali. Chciałbym podkreślić, że rozwój gospodarczy naszego województwa to jedno z priorytetowych zadań zarządu – mówił wicemarszałek Marek Malinowski.

Projekt wywodzi się z koncepcji inteligentnych specjalizacji województwa. Są to obszary, w których już jest ponadprzeciętny potencjał do rozwoju. To właśnie na nich skoncentrowane są podejmowane działania.

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy między wszystkimi sektorami zaangażowanymi w rozwój gospodarki. To także wzrost aktywności międzyregionalnej i międzynarodowej pod kątem realizacji wspólnych projektów badawczych w przyszłości.

– Pobudzanie innowacyjności w gospodarce jest jednym z kluczowych elementów rozwoju społeczno-gospodarczego. Innowacje służą budowaniu nowoczesnej gospodarki łączącej ideę rozwoju z dobrem społecznym, ekonomicznym i z poszanowaniem środowiska naturalnego. W procesie innowacji kluczowe jest partnerstwo – zaznaczyła Aleksandra Kowalska, przedstawicielka Komisji Europejskiej.

Dodała także, że z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego zaprogramowano ponad 66,5 mln euro na cel związany z rozwojem badań i innowacji.

Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości w urzędzie marszałkowskim, przypomniała także inne realizowane przez Województwo Podlaskie projekty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Mówiła m.in. o Podlaskim Centrum Eksportera, Podlaskim Przemyśle 4.0 oraz Dolinie Rolniczej 4.0.

– Są to przedsięwzięcia, które już się formują. Wymaga to dużo pracy i wysiłku, ale przyniesie to dobry efekt dla naszej gospodarki. Te wszystkie inicjatywy przenikają się ze sobą, mają punkty wspólne i mam nadzieję, że współpraca między tymi inicjatywami pozwoli na efekt synergii – mówiła Emilia Malinowska,

Flagowe obszary rozwoju gospodarczego w województwie podlaskim to: przemysłowo-spożywczy, metalowo-maszynowy i hutniczy, medyczny i nauk o życiu, ekoinnowacje i nauki o środowisku.

Paulina Tołcz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Michał Pawłowski

Opublikował: Małgorzata Januszkiewicz

28 maja 2024

Powrót na początek strony