Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Trwa nabór wniosków na działania dotyczące wzrostu dostępności usług społecznych

10 lipca 2024

Budżet konkursu to 30 mln zł, a wnioski można składać na rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych i usług asystenckich dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Nabór zakończy się 17 września.

O dofinansowanie można wnioskować na:

  1. Rozwój usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:
    a) w miejscu zamieszkania (niestacjonarnie),
    b) w formach stacjonarnych poprzez tworzenie miejsc:
    - stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego,
    - stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego w placówkach, w których są realizowane usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej lub miejsc opieki wytchnieniowej w formie krótkookresowego pobytu.

 

  1. Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość alokacji: 30 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania jednego wniosku to 1,5 mln zł.

Wnioski mogą składać m.in.: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne, jednostki prowadzące placówki całodobowe, świadczące usługi w społeczności lokalnej.

 

Szczegółowe informacje i link do naboru znajdują się na stronie Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027.

 

oprac.: Aneta Kursa
fot. Kamil Timoszuk 

Publikujący: Aneta Kursa

10 lipca 2024

Powrót na początek strony