Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

W Białowieży o Funduszach Europejskich dla Podlaskiego

14 września 2023

Rozmawiano głównie na tematy dotyczące bieżącej realizacji programu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ochrony środowiska. Uczestników spotkania, które odbyło się w czwartek, 14 września, w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym w Białowieży powitał marszałek Artur Kosicki.

– Cieszę się, że ruszyliśmy już z nową perspektywą. Bardzo mi zależy na tym, żeby te środki jak najszybciej do państwa trafiły – mówił, zwracając się do zebranych.

Do dyspozycji 1,3 mld euro

Jak poinformował, budżet całego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego (FEdP) 2021-2027 jest o prawie 90 mln euro wyższy niż w poprzedniej perspektywie i wynosi 1,3 mld euro.

– To jest niewątpliwie sukces, bo – w porównaniu do innych województw – stosunek wartości programów na lata 2021-2027 i 2014-2020 wskazuje, że jesteśmy w samej czołówce. Mamy jedną z najwyższych wartości. To niewątpliwie zasługa zarządu województwa, ale przede wszystkim dyrektorów i pracowników departamentów odpowiedzialnych za wdrażanie programów – zaznaczył Artur Kosicki.

Marszałek wyjaśnił, że gmina Białowieża jest jednym z samorządów wchodzących w skład Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia. Tworzy je 31 gmin z trzech powiatów: hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego oraz dwóch gmin powiatu białostockiego. W ramach nowego programu to partnerstwo ma zagwarantowane na wspólne projekty 6 mln euro.

– Tutaj jest jedno z największych partnerstw. W ramach tej kwoty może zrealizować przedsięwzięcia, które będą wynikały z jego strategii. Jest to projekt niekonkurencyjny, który możecie państwo realizować – zwrócił się do obecnych na spotkaniu przedstawicieli partnerstwa.

Obszar przyrodniczo cenny

Ponadto gmina Białowieża należy tzw. obszarów strategicznej interwencji jako obszar wiejski, przyrodniczo cenny. To daje jej preferencje w ubieganiu się o wsparcie m.in. na ochronę środowiska i wartości krajobrazowych, a także na rozwój przedsiębiorczości, która pozwoli zachować walory przyrodnicze, w tym tzw. turystyki kwalifikowanej (rekreacja i amatorskie uprawianie sportu) czy ekoturystyki. Podkreślała to Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego urzędu marszałkowskiego.

– Cały ten obszar dotyczący ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, zbiorników retencyjnych, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, jak najbardziej wpisuje się w tematy, potrzebne do zrealizowania w tej części województwa – mówiła.

Jak poinformowała Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości urzędu marszałkowskiego, przedsiębiorcy z powiatu hajnowskiego będą preferencyjnie traktowani – skorzystają z dotacji na wsparcie działalności, choć w nowym rozdaniu unijnych pieniędzy biznes ma korzystać głównie z instrumentów zwrotnych (np. pożyczek). Ale samorząd województwa wynegocjował z Komisją Europejską, że tereny graniczące z Białorusią i Rosją zostaną objęte szczególną pomocą, stąd decyzja o wprowadzeniu dotacji.

Przedsięwzięcia na miarę potrzeb

Wójt Białowieży Albert Litwinowicz dowodził z kolei, jak wiele inwestycji na terenie gminy zostało już ukończonych dzięki funduszom europejskim.

– Praktycznie 90 proc. dróg udało się zmodernizować dzięki temu wsparciu. Na pewno mamy jeszcze problemy dotyczące sieci kanalizacyjnej czy sieci wodociągowej, dlatego, że – choć jesteśmy małą gminą – odwiedza nas rocznie kilka tys. turystów. I musimy nasze moce przerobowe dostosować do faktycznych potrzeb – wyjaśniał.

I tak w ramach nowej perspektywy finansowej będą tu prowadzone takie przedsięwzięcia, jak rewitalizacja linii kolejowej Hajnówka-Białowieża czy budowa ścieżki rowerowej na tej trasie. Z kolei Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w trwającym naborze do programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 składa właśnie wniosek o dofinansowanie budowy  drogi wojewódzkiej nr 687 Juszkowy Gród-Zwodzieckie oraz drogi wojewódzkiej nr 688 Tarnopol-Siemianówka. Zapewni to dogodny dojazd do przejścia granicznego Swisłocz-Siemianówka.

Białowieska konferencja to drugie po Suwałkach z cyklu czterech spotkań poświęconych konkursom ogłaszanym w ramach nowego programu. Kolejne odbędą się w Łomży – 19 września i Białymstoku – 27 września.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej nowego programu regionalnego.

Anna Augustynowicz, Cezary Rutkowski
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Kamil Timoszuk

Publikujący: Anna Augustynowicz

14 września 2023

Powrót na początek strony