Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

W Warszawie podsumowano efekty wdrażania programów regionalnych obu perspektyw

1 marca 2024

Większa dynamika rozwoju lokalnych firm, nowe miejsca pracy, zmodernizowane szpitale, szkoły i przedszkola, coraz więcej gospodarstw wykorzystujących odnawialne źródła energii – to tylko niektóre z efektów realizacji programów regionalnych na lata 2014-2020 oraz 2021-2027. Podczas spotkania poświęconego tej tematyce w czwartek 29 lutego w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie marszałka Artura Kosickiego reprezentowała Wiesława Burnos, członek zarządu województwa.

Wdrażanie polityki spójności (zmierzającej do zmniejszania dysproporcji między regionami i przeciwdziałania zacofaniu regionów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji) jest obecnie w przełomowym momencie zamykania programów na lata 2014-2020 oraz intensywnej realizacji programów na lata 2021-2027.

Miliardy złotych dla mieszkańców

Wsparcie finansowe w ramach programów jest kierowane bezpośrednio do samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i wielu innych podmiotów. Zarząd Województwa Podlaskiego obecnej kadencji przejął kontynuację programu na lata 2014-2020.

– Za nami pięć lat ciężkiej pracy ukierunkowanej na rozwój naszego regionu. Nasze wysiłki potwierdzają wyniki – ponad 430 ogłoszonych naborów, ponad 4 tys. podpisanych umów – wymieniała Wiesława Burnos. – To miliardy złotych z funduszy europejskich, z których korzystają wszyscy mieszkańcy Podlaskiego. To oni stali się odbiorcami tych przedsięwzięć i inwestycji.

Łączne dotychczasowe dofinansowanie przyznane różnym podmiotom w okresie obecnej kadencji zarządu w ramach programu RPOWP na lata 2014-2020 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego) to blisko 2,5 mld zł.

Środki te przyczyniły się m.in. do powstania blisko 1600 nowych firm. Dzięki nim blisko 3200 przedsiębiorstw rozwinęło swoją działalność. Zyskały również gospodarstwa domowe, które korzystają z taniej, zielonej energii – zainstalowano w nich blisko 6500 urządzeń wytwarzających energię elektryczną i cieplną. Blisko 300 takich urządzeń zainstalowano w obiektach publicznych.

W prawie stu obiektach publicznych przeprowadzono termomodernizację a ponad 40 gmin wymieniło zużyte oświetlenie uliczne na ekologiczne. Inwestowano również w zdrowie - zmodernizowano około 40 placówek medycznych. Dzięki środkom unijnym trafił do nich także nowoczesny sprzęt medyczny.

 

Nowe rozdanie i nowe wyzwania

Dyskusja w trakcie spotkania skupiła się głównie nad wyzwaniami stającymi przed urzędami marszałkowskimi (instytucje wdrażające programy regionalne) związanymi z wdrażaniem kolejnych programów. W Podlaskiem jest to program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

To program ze znacznie większym budżetem niż poprzedni. Do wydania są rekordowe pieniądze w historii Podlaskiego, bo aż 1,3 mld euro. To o prawie 90 mln euro więcej niż w perspektywie 2014-2020.

Jak podkreślała Wiesława Burnos, realizacja nowego programu przebiega bardzo szybko, a wartość podpisanych umów sięgnęła już prawie 1,2 mld zł. Informowała też, że sukcesywnie podpisywane są umowy w zakresie unijnych projektów strategicznych, które mają za zadanie m.in. rozwój przedsiębiorczości czy wzmocnienie działań prospołecznych.

W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego urzędu marszałkowskiego Joanna Sarosiek.

Efekty programu regionalnego na lata 2014-2020 można zobaczyć na tej stronie internetowej. Z kolei m.in. informacje o aktualnych konkursach w ramach nowego programu regionalnego (FEdP) znajdują się na specjalnej stronie internetowej poświęconej (FEdP)

W ramach obu regionalnych programów przyznano dotychczas wsparcie w wysokości ponad 3,66 mld zł.

Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: UMWP

Publikujący: Edyta Chodakowska-Kieżel

1 marca 2024

Powrót na początek strony