Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Więcej pieniędzy na aktywną integrację

16 marca 2023

Dotacja dla fundacji Dialog

Więcej pieniędzy na aktywizację zawodową i integrację społeczną

Fundacja Dialog otrzyma dodatkowych 640 tys. zł z funduszy europejskich na rozszerzenie prowadzonego projektu, mającego na celu aktywizację zawodową i społeczną ludzi w trudnej sytuacji, w tym Ukraińców. Taką decyzję podjął zarząd województwa na posiedzeniu w czwartek, 16 marca.

– Pomoc w podjęciu pracy jest niezwykle istotna. Ludzie bierni zawodowo, zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym, często nie wiedzą, jak i gdzie szukać zatrudnienia. Dotyczy to zwłaszcza Ukraińców, którzy znaleźli się w nowej dla nich i bardzo traumatycznej sytuacji. Chcemy zapewnić im wszelkie wsparcie na drodze do samodzielności – powiedział marszałek Artur Kosicki.

W ramach projektu podopieczni z Białegostoku i powiatu białostockiego korzystają ze wsparcia w Centrum Integracji Społecznej (CIS) przy Noclegowni Św. Marii Magdaleny w Białymstoku. 51 Polaków i 18 Ukraińców uczy się na warsztatach pracy w gastronomii, biurze, budowie i stolarni, w ogrodzie czy logistyce.

Dzięki zwiększeniu dotacji, podopieczni skorzystają z pomocy terapeuty uzależnień, a grupa, której uczestnikami są Ukraińcy, zostanie zaangażowana w obsługę ruchu turystycznego na dworcu PKP w Białymstoku.

Po zwiększeniu, dofinansowanie tego przedsięwzięcia wyniesie 3,4 mln zł, a wartość projektu wzrośnie do 4,2 mln zł.

Do tej pory w ramach programu regionalnego dofinansowano 153 projekty zakładające aktywną integrację, a łączna dotacja wyniosła 157 mln zł.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka

Publikujący: Barbara Likowska-Matys

16 marca 2023

Powrót na początek strony