Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Zakończył się pierwszy nabór w projekcie na usługi rozwojowe dla podlaskich przedsiębiorców

20 marca 2024

Grafika nawiązująca do niniejszego artykułu

pierwszy nabór w projekcie na usługi rozwojowe dla podlaskich przedsiębiorców

Chodzi o „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Jak podaje instytucja, wpłynęła imponująca liczba formularzy zgłoszeniowych.

Teraz do najbliższego piątku, 22 marca, włącznie wnioskodawcy mają czas na dostarczenie wszystkich pozostałych dokumentów w formie papierowej do Punktu Kancelaryjnego WUP (bezpośrednio przy wejściu do budynku przy ul. Pogodnej 22, na parterze). Wówczas rozpocznie się proces weryfikacji formalnej, a następnie merytorycznej. Niezwłocznie po zakończeniu tej procedury na stronie internetowej WUP w Białymstoku zostanie opublikowana lista pozytywnie i negatywnie ocenionych wniosków.

Przypomnijmy, że zakończony nabór był adresowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, dużych przedsiębiorców oraz pracodawców niebędących przedsiębiorstwami, którzy posiadają siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego. Zasadniczym celem tego działania jest wspieranie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracowników. Przedsiębiorcy, którym zostanie przyznane dofinansowanie, będą mogli je przeznaczyć na usługi rozwojowe takie jak np.: szkolenia, studia podyplomowe, egzamin czy usługi o charakterze zawodowym. Warunkiem obligatoryjnym było to, aby każda z nich była wpisana do Bazy Usług Rozwojowych. To jeden z głównych elementów podlegających weryfikacji w trakcie sprawdzania złożonych dokumentów.

Przewidziano kilka różnych możliwych poziomów dofinansowania. W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw to kwota do 50 000 zł, średnich - do 80 000 zł, a dużych - do 150 000 zł. Co ważne, wsparcie pojedynczej usługi rozwojowej, z której skorzysta jeden pracownik, nie może przekroczyć 5 000 zł. Jedynie w przypadku studiów podyplomowych limit jest wyższy i wynosi do 10 000 zł.

W ramach pierwszego rozdania do beneficjentów trafi 5 mln zł. Cały program będzie natomiast realizowany do końca 2029 r. i – zgodnie z decyzją podjętą przez Marszałka Województwa Podlaskiego  Artura Kosickiego – w tym okresie dofinansowanie ze środków unijnych opiewa na 55 mln złotych, czyli o przeszło 4 mln zł więcej niż przeznaczono na tego typu działanie w poprzedniej perspektywie.

źródło: WUP
oprac.: Anna Augustynowicz
fot.: Mateusz Duchnowski

Opublikował: Krystian Guzewicz

20 marca 2024

Powrót na początek strony