Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Zarząd zwiększył pulę projektu dotyczącego rehabilitacji pocovidowej

27 kwietnia 2023

Grafika z informacjami zawartymi również w tekście

Dzięki dodatkowemu wsparciu szpital wojewódzki w Białymstoku otworzy Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej oraz zakupi urządzenia niezbędne do prowadzenia rehabilitacji dla osób, które przeszły COVID-19. Projekt zyska też nowego partnera. Będzie to szpital psychiatryczny w Choroszczy. Na realizację tych przedsięwzięć pozwoli blisko 6 mln zł przyznane dodatkowo przez zarząd województwa w czwartek, 27 kwietnia.

– Wciąż dowiadujemy się o nowych skutkach ubocznych choroby COVID-19, która powoduje liczne powikłania, często przewlekłe i reagujemy na potrzeby w tym zakresie – mówi członek zarządu Marek Malinowski. – Szczególnie zależy nam, jako samorządowi województwa, na włączeniu do tego przedsięwzięcia szpitala w Choroszczy, który wypełni lukę związaną z zapotrzebowaniem na pocovidową rehabilitację psychiatryczną i neurologiczną.

Dotowany projekt jest realizowany przez samorząd województwa w ramach programu regionalnego. Jego partnerami są samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z regionu.

Jest on skierowany do wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego, którzy wymagają usług rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.

Na wniosek jednego z partnerów projektu, tj. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, dzięki zwiększonemu dofinansowaniu zostaną zakupione do placówki specjalistyczne urządzenia. Będzie to egzoszkielet (urządzenie do nauki chodzenia) oraz lokomat (urządzenie pozwalające na trening chodu). Koszt obu urządzeń oszacowano na dwa miliony zł.

Szpital, w ramach zwiększonych środków, utworzy także Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej. Za blisko 3 mln zł wykona niezbędne remonty pomieszczeń oraz kupi sprzęt i wyposażenie oddziału.

Ponadto do projektu dołączy nowy partner tj. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Zmiana jest umotywowana zwiększonym zachorowaniem na choroby psychiczne i neurologiczne w wyniku infekcji COVID-19. Koszt zakupu sprzętu i aparatury służących wsparciu szpitala w Choroszczy wynosi 1,06 mln zł.

Łączna wartość projektu to blisko 11 mln zł.

Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Małgorzata Sawicka

 

Publikujący: Edyta Chodakowska-Kieżel

27 kwietnia 2023

Powrót na początek strony