Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„25 lat parafii św. Wojciecha w Suwałkach” z pominięciem otwartego konkursu ofert

27 marca 2024

Mężczyzna w garniturze stawia pieczątkę na dokumencie

W dniu 25 marca 2024 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Suwałkach złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wydanie książki pt. „25 lat parafii św. Wojciecha w Suwałkach” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: piotr.debowski@podlaskie.eu w terminie od dnia 27 marca 2024 r. do dnia 02 kwietnia 2024 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

fot.: Paweł Krukowski

 

Opublikował: Krystian Guzewicz

27 marca 2024

Powrót na początek strony