Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 55” oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

23 września 2022

Fragment kamiennego muru, fundament cerkiewki.

„Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 55” oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Białoruskie Towarzystwo Historyczne złożyło ofertę na realizację zadania publicznego 16 września 2022 r., działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: joanna.brejnak@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 23 września 2022 r. do dnia
29 września 2022 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

źródło: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP
oprac.: Aneta Kursa
fot.: Kamil Timoszuk

 

Opublikował: Natalia Adamowicz

23 września 2022

Powrót na początek strony