Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Druk książki Andrzeja Matusiewicza pt. „Sejny, fakty, mity, zapomnienia”. Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

15 maja 2023

Sejneńskie Towarzystwu Opieki nad Zabytkami złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Druk książki Andrzeja Matusiewicza pt. Sejny, fakty, mity, zapomnienia – II wydanie (uzupełnione)” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: piotr debowski@podlaskie.eu w terminie od 15 maja do 21 maja 2023 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

źródło: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oprac., fot.: Paulina Dulewicz

Opublikował: Aneta Kursa

15 maja 2023

Powrót na początek strony