Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

,,Gala literacka Słowo i Dźwięk” - oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

11 września 2023

Biblioteka w Łapach.jpg

W dniu 6 września 2023 r. Stowarzyszenie Szukamy Polski złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ,,Gala literacka Słowo i Dźwięk” - z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: anna.wiewiora@podlaskie.eu w terminie od dnia 11 września 2023 r. do dnia 17 września 2023 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Publikujący: Cezary Krystian Rutkowski

11 września 2023

Powrót na początek strony