Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Jeżewo Stare – sławni mieszkańcy i mniej znani lokalni bohaterowie”. Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

7 września 2022

Strażak patrzący na grafikę historyczną

„Jeżewo Stare – sławni mieszkańcy i mniej znani lokalni bohaterowie”

W ramach przedsięwzięcia zorganizowana zostanie uroczystość kulturalno-patriotyczna, z prelekcją kustosza Muzeum w Tykocinie i pokazem historycznym. O wsparcie tej inicjatywy zabiega Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżewie Starym.

30 sierpnia 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżewie Starym złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Jeżewo Stare – sławni mieszkańcy i mniej znani lokalni bohaterowie” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na 7 dni. Wszelkie uwagi należy zgłaszać na adres e-mail: joanna.brejnak@wrotapodlasia.pl w terminie od 7 do 13 września 2022 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.


Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oprac. i fot.: Anna Augustynowicz

Publikujący: Natalia Adamowicz

7 września 2022

Powrót na początek strony