Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Jubileusz 25-lecia pobytu Jana Pawła II w Pokamedulskim klasztorze na Wigrach – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

8 maja 2024

Pomnik Jana Pawła 2

Jubileusz 25-lecia pobytu Jana Pawła II w Pokamedulskim klasztorze na Wigrach – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 7 maja 2024 r. Fundacja Wigry Pro złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Jubileusz 25-lecia pobytu Jana Pawła II w Pokamedulskim klasztorze na Wigrach z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: anna.wiewiora@podlaskie.eu w terminie od dnia 8 maja 2024 r. do dnia
14 maja 2024 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Publikujący: Dawid Korpacz

8 maja 2024

Powrót na początek strony