Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konkurs „Kapliczki Podlaskie 2024 – ocalić od zapomnienia”

29 lutego 2024

Jego budżet to 100 tys. zł. Wsparcie można otrzymać m.in. na konserwację lub restaurację kapliczki, krzyża lub figury sakralnej oraz zagospodarowanie jej najbliższego otoczenia. Wnioski należy złożyć od piątku, 9 lutego, do 29 lutego br. Nabór ogłosił zarząd województwa. To już trzecia edycja konkursu, a dofinansowanie pochodzi z budżetu województwa.

Dotacja może być przyznana na pokrycie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kapliczkach i krzyżach, które położone są na terenie województwa podlaskiego. Prace mogą obejmować m.in. stabilizację konstrukcyjną kapliczki, zabezpieczenie i utrwalenie artystycznej czy historycznej substancji kapliczki, uporządkowanie i zagospodarowanie jej bezpośredniego otoczenia czy zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych.

Wsparcie może pokryć nawet 100 proc. kosztów inwestycji, która powinna rozpocząć najwcześniej 1 maja, a zakończyć się 31 grudnia br.

Obiekty, na których konserwację można uzyskać pomoc, nie mogą być wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny posiadać wartość artystyczną lub historyczną. Wsparcie może być udzielone jedynie na realizację prac przy obiektach, które są ogólnodostępne dla mieszkańców Podlaskiego. Nie jest przewidziane na budowę nowych obiektów.

Dofinansowanie mogą uzyskać m.in.: organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne czy spółki akcyjne, pod warunkiem że prowadzą działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dokumenty i regulamin konkursu w załączeniu.

oprac.: Barbara Likowska-Matys
fot.: UMWP

Opublikował: Małgorzata Sawicka

29 lutego 2024

Powrót na początek strony