Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konkurs na dyrektora PMKL

23 maja 2022

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na dyrektora Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Oferty można składać do 27 czerwca 2022 r.

Kwalifikacje wymagane od kandydata

  1. Wykształcenie wyższe magisterskie
  2. Co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy.
  3. Co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
  4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
  6. Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 

źródło: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP
oprac.: Aneta Kursa
fot.: Kamil Timoszuk

Publikujący: Aneta Kursa

23 maja 2022

Powrót na początek strony