Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konsultacje społeczne projektu programu współpracy samorządu województwa z NGO-sami

19 października 2023

dłonie na klawiaturze komputerowei

konsultacje / fot.: Kamil Timoszuk

Chodzi o „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. Konsultacje potrwają od 20 października do 3 listopada br. Szczegóły poniżej i w załącznikach.

Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku z § 2 uchwały VII/44/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu dokumentu „Program Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”- najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z sektorem pozarządowym.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Uwagi i propozycje do projektu należy składać na formularzu konsultacyjnym w terminie: od 20.10.2023 r. do   03.11. 2023 r.  

Formularz należy dostarczyć na jeden z wymienionych sposobów:

  • mailem: bk@wrotapodlasia.pl

Tytuł e-maila: „Konsultacje - Program współpracy 2024”

  • pocztą lub osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Marii Curie - Skłodowskiej 14,

15-097 Białystok z dopiskiem „Konsultacje - Program współpracy 2024”

 

Treść projektu Programu dostępna będzie :

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego www.podlaskie.eu 

 

fot.: Kamil Timoszuk

Publikujący: Aneta Kursa

19 października 2023

Powrót na początek strony