Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Młodzi artyści z regionu mogą kolejny już raz ubiegać się o stypendia

9 października 2022

Artyści na scenie

Jak co roku, kandydatów mogą zgłaszać szkoły podstawowe, średnie, artystyczne, stowarzyszenia i instytucje kultury. Dzięki wsparciu finansowemu będą rozwijać swoje talenty i zainteresowania w takich dziedzinach jak muzyka, film, teatr, taniec, literatura, plastyka czy fotografia. Stypendia będą przyznane na rok, a każde z nich wynosi 3 tys. zł. Wnioski będą zbierane do końca października br.

We wniosku należy wskazać m.in. uzyskane osiągnięcia artystyczne kandydata: dyplomy, wyróżnienia i inne nagrody  potwierdzające udział w konkursach, przeglądach, koncertach, wystawach lub innych wydarzeniach artystycznych.

Wnioski o stypendia mogą składać:

  • szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie,
  • podstawowe i średnie szkoły artystyczne,
  • instytucje kultury prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej,
  • stowarzyszenia twórcze oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej.

Należy je składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, pokój 022 (parter).

Szczegółowe informacje o stypendiach udzielane są pod numerem tel. (085) 66 54 868.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium znajduje się w załączeniu.

 

źródło: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: UMWP

 

***

Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów z województwa podlaskiego zostały ustanowione w 2005 r. jako żywy pomnik po śmierci papieża św. Jana Pawła II. Ich celem była chęć pomocy dzieciom i młodzieży – zwłaszcza z terenów wiejskich – w realizacji ich pasji i talentów oraz dotarcie do tych uczniów, którzy mają utrudniony dostęp do dóbr kultury.

Obecnie stypendia przyznawane są młodym zdolnym ludziom z całego regionu.

Publikujący: Edyta Chodakowska-Kieżel

9 października 2022

Powrót na początek strony