Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Mural pamięci Ojca Fordona” z pominięciem otwartego konkursu ofert

26 marca 2024

Napis na ścianie- Urząd Marszałkowski

„Mural pamięci Ojca Fordona”

Stowarzyszenie Dąbrowskie w Dąbrowie Białostockiej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Mural pamięci Ojca Fordona” złożyło 21 marca 2024 r. Ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert złożono działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: piotr.debowski@podlaskie.eu w terminie od dnia 26 marca 2024 r. do 1 kwietnia 2024 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

fot.: Paulina Dulewicz

Opublikował: Krystian Guzewicz

26 marca 2024

Powrót na początek strony